Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Svensk språkexpertis får inte splittras

Publicerad den:

Folktinget konstaterar att den svenska verksamheten vid Focis (Forskningscentralen för de inhemska språken) äventyras i ett aktuellt lagförslag. Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att den svenska enheten stryks i den kommande lagen om forskningscentralen. Folktinget motsätter sig detta och har i ett utlåtande uppmanat ministeriet att trygga den svenska enheten i lagen.

Focis svenska enhet arbetar med språk- och namnvård, ordboksarbete och forskning. Enheten har alltså en samlad och mångsidig kompetens i fråga om det svenska språket. Tack vare den egna enheten finns det en ständig växelverkan mellan tjänstemännen, och det här stärker ytterligare enhetens kompetens. Enhetens språk har en stor betydelse också med tanke på tjänstemännens möjligheter att utveckla sitt yrkesmässiga språkbruk.

– Det är viktigt att trygga den svenska enheten i lag, så att framtida beslut om enheten inte är beroende av ledningens vilja, säger Folktingets vice ordförande Steven Frostdahl.

– Det finns en uppenbar risk att enhetens sakkunskap i fråga om svenska språket splittras på längre sikt om lagförslaget antas, säger Steven Frostdahl.

Folktinget konstaterar att den nya regeringen har förbundit sig att verka för ett bättre myndighetsspråk. Enligt regeringsprogrammet ska också en långsiktig språkstrategi med en strategi för nationalspråken utarbetas. Folktinget framhåller det viktiga i att Focis sakkunskap i fråga om båda nationalspråken tas tillvara i det här arbetet.

Utlåtandet i sin helhet finns här.

 

Kontaktuppgifter:
Vice folktingsordförande Steven Frostdahl, tfn 044-365 2925
Sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, tfn 050-522 9763

Liknande