Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

”Svenska kvoter” är inget privilegium

Publicerad den:

Svenska Finlands folkting har med förvåning tagit del av undervisningsminister Jukka Gustafssons uttalande om att alla ska ha lika möjligheter att komma in vid universiteten, ingen befolkningsgrupp ska ha några privilegier och om möjligheten att ministeriet kan ingripa i universitetens val av studeranden.

Folktinget önskar framhålla att det i fråga om de sk. svenska kvoterna vid t.ex.  utbildningen inom medicin och juridik inte är fråga om privilegier utan om att Helsingfors Universitet är det enda universitetet  i Finland som ger undervisning på svenska inom dessa områden. Därför ordnas separata urval för svenskkunniga.

Universitetslagens 12 § stipulerar om utbildning av personer med kunskaper i svenska. Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet, Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan och Aalto-universitetet svarar för att ett tillräckligt antal personer med kunskaper i svenska utbildas för landets behov.

Idag tillgodoses inte de språkliga rättigheterna inom t.ex. social- och hälsovården tillräckligt väl. Detta har starkt påtalats i både statsrådets språkberättelse och i internationella expertbedömningar. Europarådets ministerkommitté konstaterade i november 2007 att de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården i Finland inte tillgodoses tillräckligt väl utifrån språklagstiftningens bestämmelser. Europarådets experter upprepade i december 2010 denna kritik vid ett besök i Helsingfors och konstaterade att väldigt litet har gjorts för att lösa problemen.
Folktinget vänder sig till undervisningsminister Jukka Gustafsson med en förfrågan om vilka åtgärder ministeriet tänker vidta för att råda bot på de brister som påtalats i t.ex. statsrådets språkberättelse och hur ministern tänkt sig att de grundlagsenliga rättigheterna uppfylls i Finland.

Tilläggsuppgifter:
Ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande