Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

”Ruotsinkieliset kiintiöt” eivät ole etuoikeuksia

Publicerad den:

Suomenruotsalaiset kansankäräjät (Svenska Finlands folkting) hämmästelee opetusministeri Jukka Gustafssonin lausuntoa, jonka mukaan kaikilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä yliopistoon, yhdelläkään väestöryhmällä ei saisi olla etuoikeuksia ja ministeriön mahdollisuudesta puuttua yliopistojen tapaan valikoida opiskelijoita.

LEHDISTÖTIEDOTE                                                                         
4.10.2011

Suomenruotsalaiset kansankäräjät haluaa tuoda esille, että ns. ruotsinkieliset kiintiöt esim. lääketieteellisessä ja oikeustieteellisessä koulutuksessa eivät ole etuoikeuksia. Helsingin yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, joka tarjoaa kyseisillä aloilla opetusta ruotsiksi. Tästä syystä ruotsin kieltä osaaville järjestetään erilliset valintakokeet. Yliopistolain 12 § säädetään ruotsin kieltä taitavien henkilöiden koulutuksesta. Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto vastaavat siitä, että ruotsin kieltä taitavia henkilöitä koulutetaan riittävä määrä maan tarpeisiin.

Tällä hetkellä esim. sosiaali- ja terveyspalveluissa kielelliset oikeudet eivät toteudu riittävän hyvin. Tätä on arvosteltu voimakkaasti sekä valtioneuvoston kertomuksessa kielilainsäädännön soveltamisesta ja kansainvälisissä asiantuntija-arvioissa. Euroopan neuvoston ministerikomitea totesi marraskuussa 2007, ettei kielilainsäädännön mukaisia kielellisiä oikeuksia noudateta Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa riittävän hyvin. Vierailullaan Helsingissä joulukuussa 2010 Euroopan neuvoston asiantuntijat toistivat tämän kritiikin ja totesivat, että ongelmien ratkaisemiseksi on tehty hyvin vähän.

Suomenruotsalaiset kansankäräjät esittää kysymyksen opetusministeri Jukka Gustafssonille siitä, mihin toimenpiteisiin ministeriö aikoo ryhtyä korjatakseen puutteet, jotka on nostettu esille esim. valtioneuvoston kielikertomuksessa, ja kuinka ministeri on ajatellut perustuslaillisten oikeuksien toteutuvan Suomessa.
Lisätietoja

Puheenjohtaja Christina Gestrin, 050-511 3121
Pääsihteeri Markus Österlund, 040-836 7686

Liknande