Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Hallituksen on otettava selvä vastuu kaksikielisyydestä

Publicerad den:

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on ajankohtainen aihe. Folktingetin hallitus toteaa, että kuntalaisten kielelliset oikeudet on asetettava etusijalle, kun valtiovalta käy läpi kuntarakennetta. Siksi on erityisen tärkeää, että suunnitellussa rakenneuudistuksessa taataan kuntien tasavertainen kyky toimia molemmilla kansalliskielillä.

– Koska hallitus parhaillaan laatii kuntauudistuksen kriteerejä, on erittäin tärkeää, että kielelliset periaatteet sisältyvät hallituksen kriteereihin ja ohjaavat valmisteluprosessia alusta lähtien. Eri kuntamallien ja muiden ehdotusten kielelliset vaikutukset tulee tutkia myös pitkällä aikajänteellä jotta voidaan tarkastaa, mitä vaikutuksia niillä on ruotsinkieliselle väestölle, sanoo Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin.

Tämä on myös linjassa hallitusohjelman kanssa. Tässä hallitus sitoutuu ottamaan huomioon kielisuhteet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Hallitusohjelma takaa myös, että  suomen- ja ruotsinkielisellä väestöllä säilyy yhtäläinen oikeus palveluihin omalla kielellään, kun hallintorajoja muutetaan.

– Uusi hallitus on myös sitoutunut käyttämään niitä toimenpide-ehdotuksia, joita presidentti Martti Ahtisaaren johtoryhmä on esittänyt kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Folktinget edellyttää, että näin myös tapahtuu, sanoo puheenjohtaja Gestrin.

Johtoryhmän yhden ehdotuksen mukaan valtiovarainministeriö tulisi käynnistää yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa valmistelu, jossa laaditaan kunnille ratkaisuja, joilla turvataan yhtäläiset kielelliset oikeudet molemmilla kansalliskielillä kunnallisten hallintouudistusten yhteydessä.

Folktingetin hallitus viittaa myös eduskunnan perustuslakivaliokuntaan, joka on todennut, etteivät kuntajaon muutokset saa vaikuttaa kunnan kielelliseen asemaan tai heikentää kieliryhmien mahdollisuuksia tulla toimeen omalla kielellään. Jos hallinnollisesta näkökulmasta on olemassa useita mahdollisia aluejakoja, on valittava se, joka turvaa kielelliset perusoikeudet parhaiten, kuten tehtiin valtion aluehallintouudistuksessa joka kosketti Kokkolaa. Folktingetin hallitus toteaa lisäksi, että enemmistökieliltään ruotsinkielisillä kunnilla on kiistaton merkitys maamme kaksikielisyyden tulevaisuuden turvaamiseksi.

Folktinget tulee kääntymään pääministeri Jyrki Kataisen ja hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puoleen, tuodakseen esiin ne kriteerit, jotka hallituksen on otettava huomioon keskustellessaan mahdollisista kuntamalleista.

Lisätietoja antavat
Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin, puh. 050 511 3121
Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund, puh. 040 836 7686

Liknande