Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Språkkonsekvensbedömning måste föregå beslut om Stor-Lojo

Publicerad den:

Sjundeå fullmäktiges beslut att gå samman med Lojo är ytterst beklagligt. Politikerna har med en rösts marginal fattat ett beslut som kör över kommuninvånarnas åsikt i folkomröstningen. Det här säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

 Grundlagen förutsätter att kommuninvånarnas språkliga service tryggas på lika grunder. Eftersom den svenska språkminoriteten minskar från dryga 30 procent till 6 procent, borde politikerna inför omröstningen ha gjort en grundlig bedömning av de språkliga konsekvenserna av en samgång med Lojo, för att garantera att det finns praktiska förutsättningar för en levande tvåspråkighet och service på svenska. Detta måste åtgärdas innan statsrådet kan ta ställning till en eventuell kommunsamgång, säger Gestrin.

– I den prejudicerande Karlebyfrågan slog riksdagens grundlagsutskott fast att beslut om områdesindelning måste bygga på en grundlig bedömning av hur olika tänkbara områdesindelningar tillgodoser den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens faktiska möjligheter att få tjänster på sitt eget språk. Det här har ytterligare bekräftats av justitiekanslern. Regeringen har också gett klara föreskrifter om att beslut som påverkar språkgruppernas möjlighet till service måste föregås av en språkkonsekvensbedömning.

– I dag har vi dessutom en ny situation. Eftersom regeringen har startat en ny kommunreform, borde de tvåspråkiga kommunerna invänta de kriterier för samgång som håller på att utarbetas. Dessutom måste statsrådets nationalspråksstrategi, som har som syfte att trygga och utveckla landets två nationalspråk i enlighet med regeringsprogrammet, ges betydelse då kriterierna för kommunindelning utarbetas, säger Gestrin.


För ytterligare information:
folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050 511 3121
folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040 836 7686

Liknande