Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Soini förespråkar tidigareläggning av undervisningen i svenska

Publicerad den:

Folktingets ungdomsutskott har bett kandidaterna i presidentvalet att besvara några frågor som berör svenskans ställning i Finland. Av de åtta kandidaterna är det endast Eva Biaudet, Sari Essayah, Paavo Lipponen och Timo Soini som svarat.

På frågan om när man borde börja lära sig det andra inhemska språket är kandidaterna överens om att det bör ske i en så ung ålder som möjligt. Timo Soini svarar att om finskspråkiga elever skulle börja läsa svenska tidigare skull man säkra att kunskaperna i svenska blir bättre och att svenskan skulle kännas mera meningsfull. Eva Biaudet anser att man redan i dagisålder, genom lekar och sånger, borde ges möjlighet att komma i kontakt med det andra inhemska språket. Hon anser precis som Soini att det är dåligt att så många finskspråkiga påbörjar studierna i svenska först i den sjunde klassen. Paavo Lipponen säger att svenskan är efter engelskan det viktigaste språket att lära sig. Även han förespråkar en tidigareläggning av språkstudierna och anser att majoriteten bör ta ansvar för att försvara svenskans ställnig i Finland. Sari Essayah poängterar att ju yngre man är, desto lättare är det att lära sig ett annat språk.

Alla fyra kandidater ser ett tätt nordiskt samarbete som ytterst viktigt. Biaudet, Essayah och Lipponen ser det nordiska samarbetet som ett komplement till en aktiv roll inom EU. Biaudet och Lipponen poängterar att den nationella tvåspråkigheten är en klar styrka för Finland och ökar gemenskapen mellan de nordiska länderna. Soini säger att ett nordiskt samarbete är oersättligt för oss.

För att öka motivationen hos unga finskspråkiga att lära sig svenska anser Paavo Lipponen att skolundervisningen ska fokusera på kommunikation, detta ökar motivationen hos de unga. Sari Essayah ser ungdomsprogram på finsk- och svenskspråkiga tv-kanaler som en möjlighet till att främja intresset för tvåspråkigheten. Eva Biaudet anser att det behövs nationella förebilder som talar svenska i offentligheten samtidigt som unga måste påminnas om de verkliga fördelar, till exempelvis på arbetsmarknaden och då det gäller att lära sig ytterligare språk, som det medför att kunna ett språk till. Timo Soini anser att frivillig svenska skulle motivera unga människor att lära sig språket.

På frågan om hur hon vill jobba för mera respekt för språkminoriteter i Finland svarar Sari Essayah att presidenten kan lyfta upp minoritetsfrågor. Biaudet och Lipponen poängterar båda det viktiga i att tydligt markera att alla människor är lika värda och ska bemötas med lika stor respekt. Soini säger att han tror på exemplets kraft och vill vara en förebild genom att visa andra människor respekt. Lipponen säger att han som president skulle fortsätta att aktivt delta i främjandet av det svenska språket, kontakter med andra nordiska länder och finlandssvensk kultur.

Ungdomsutskottet frågade även kandidaterna om hur deras senaste statusuppdatering på svenska löd på Facebook. Sari Essayah har aldrig skrivit sin status på svenska, Timo Soini har ingen personlig profil på Facebook och Paavo Lipponen hänvisar till en frågestund: ”Paavo vill gärna ha frågor om ungdomarnas framtidsutsikter och utrikespolitik”. Eva Biaudet kommenterar i sin tur ett blogginlägg: ”Ett välkommet bidrag. Jag uppskattar Thomas Wallgren på så många sätt och delar hans avsky för orättvisan som drabbar barnen i världen så hårt”.

För mera information,
Ungdomsutskottets ordförande Armi Murto, tfn 045-670 4129
Ungdomsutskottets sekreterare Anna Jungner-Nordgren, tfn 040-508 1444

Liknande