Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Det svenska språket är en värdefråga för presidentkandidaterna

Publicerad den:

Folktingets ungdomsutskott har bett kandidaterna i andra omgången av presidentvalet att besvara några frågor som berör svenskans ställning i Finland. Både Pekka Haavisto och Sauli Niinistö ser det nordiska samarbetet som ytterst viktigt. Haavisto anser emellertid att det nordiska samarbetet tyvärr i viss mån fallit i glömska efter att Finland ingick som medlem i EU.

Beträffande Finlands roll i Europa, anser Sauli Niinistö att vår roll där är större än vår storlek och att våra två nationalspråk är en styrka i Europa. Pekka Haavisto poängterar att Finlands tvåspråkighet kunde användas som modell i många andra länder i Europa.

För att få unga finskspråkiga att bli mer motiverade till att lära sig och använda svenska poängterar Niinistö att den muntliga kommunikationen ska främjas. Han anser vidare att svenskspråkiga i högre grad kunde uppmuntra finskspråkiga att använda svenska. Haavisto anser att man borde utnyttja möjligheterna med vänskolor över språkgränserna. Detta skulle öppna upp förståelsen och öka motivationen till att lära sig det andra språket.

På frågan om när man borde lära sig det andra inhemska språket, anser Haavisto att situationen nu är bra och att undervisning i båda nationalspråken skall vara obligatorisk i grundskolan. Niinistö anser att undervisningen ska börja så tidigt som möjligt och påpekar att t.ex. språkbadsdagis ger goda resultat.

Sauli Niinistö anser att det är viktigt att komma i håg att även om finska och svenska är våra grundlagsenliga nationalspråk, bör alla språkminoriteter respekteras och stödjas. Haavisto lyfter fram sitt engagemang i Ahtisaarigruppen och skulle som president tala för konkreta framsteg, t.ex. så att unga skulle ha tillgång till ett utbyte med personer från andra nordiska länder. Han anser vidare att presidenten kan ta ställning i värdefrågor och svenska språkets ställning är ett gott exempel på en sådan fråga.

För mera information,
Ungdomsutskottets ordförande Armi Murto, tfn 045-670 4129
Ungdomsutskottets sekreterare Anna Jungner-Nordgren, tfn 040-508 1444

Liknande