Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Johanna Lindholm ny språkskyddssekreterare på Folktinget

Publicerad den:

Jur.mag. Johanna Lindholm har valts till ny språkskyddssekreterare vid Svenska Finlands folkting. Lindholm har tidigare arbetat som juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet.

Till språkskyddssekreterarens uppgifter hör att ta emot och behandla anmälningar där myndigheter inte har tillgodosett lagstadgad service på svenska, följa med hur de språkliga rättigheterna på svenska säkerställs av myndigheterna och aktivt främja en fungerande tvåspråkighet i Finland.

Språkskyddssekreteraren fungerar samtidigt som Folktingets sakkunniga i frågor som gäller social- och hälsovård på svenska, bevakar aktuella reformer och skriver utlåtanden om dessa.

Lindholm har tillträtt som språkskyddssekreterare vid Folktingets kansli i Helsingfors 6.2.2012. PM Peggy Heikkinen, som tidigare innehaft tjänsten som språkskyddssekreterare, är numera internationell koordinator på Folktinget.

För mer information kontakta:
Språkskyddssekretare Johanna Lindholm, tfn 09-6844 2559
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686
Internationell koordinator Peggy Heikkinen, tfn 050-359 5506

Liknande