Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget välkomnar regeringens beslut att bevara Nylands brigad

Publicerad den:

I dag har försvarsreformens centrala innehåll offentliggjorts. Folktinget välkomnar regeringens beslut att bevara Nylands brigad i Dragsvik. I offentligheten har det förekommit spekulationer om att garnisonen skulle läggas ner.

Lagen förutsätter att ett truppförband är svenskt, och regeringsprogrammet bekräftar att den svenskspråkiga beväringsutbildningen ska säkerställas på det sätt som lagstiftningen förutsätter. 

– De stora nedskärningarna i försvarsbudgeten innebär märkbara förändringar inom försvarsmakten, men principen om allmän värnplikt kvarstår som en central utgångspunkt. Att ha en möjlighet att fullgöra sin värnplikt på landets nationalspråk, finska eller svenska, är viktigt för landets tvåspråkighet och för individernas jämbördiga behandling, säger folktingsordförande Christina Gestrin.

– Förutom de försvarspolitiska orsakerna, bl.a. en strävan efter ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete, finns det alltså ett starkt språkligt argument för att bevara Nylands brigad, konstaterar Gestrin.

För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande