Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kuntavalmistelusta puuttuu pitkäjännitteinen analyysi

Publicerad den:

Virkamiesvalmistelu kuntauudistuksesta ei sisällä kaikkia Folktingetin peräänkuuluttamia elementtejä. Kielelliset olosuhteet huomioidaan osittain, mutta valmistelussa ei ole tehty pitkäaikaista, johdonmukaista analyysia tulevan kuntauudistuksen vaikutuksista maamme kahteen kansalliskieleen. Folktingetin mielestä hallituksen olisi pitänyt tehdä päätös maamme kaksikielisyyttä koskevista keskeisistä kysymyksistä jo valmistelun aloitusvaiheessa.

– Kun hallitus jatkaa valmisteluaan kuntamalleista, niihin on sisällyttävä huolellinen arviointi ehdotusten kielellisistä seurauksista, mitä työryhmä ei ole tehnyt.  Näiden arviointien on ohjattava kuntamallien jatkotyötä.  Monet nyt esitetyt ratkaisut ovat ongelmallisia. Kysymys on esim. metropolialueesta, Vaasan seudusta, Kokkolasta ja Sipoosta, sanoo Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin.

– Kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia, ja siksi niitä ei voi rinnastaa muihin kriteereihin, kuten esim. työssäkäyntialueeseen. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että jo lainvalmistelussa on otettava huomioon, että kuntajaon muutokset eivät saa vaikuttaa kuntien kielelliseen asemaan.  Virkamiesvalmistelun sellaiset ehdotukset, joissa muutetaan kunnan enemmistökieli, ovat siten vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa, sanoo Gestrin.

– On tärkeää, että kunnat lausunnoissaan esittävät rakentavia, luovia ratkaisumalleja, jotta voidaan varmistaa, että kielelliset oikeudet taataan käytännössä. Malli, jossa itsenäiset peruskunnat tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä, on virkamiesvalmistelun mukaan yksi mahdollisuus, ja se voi olla todellinen vaihtoehto alueilla, joissa naapurikunnilla on erilainen kielellinen status, jatkaa Gestrin.

– Folktinget jatkaa puolestaan ponnisteluja sellaisen kuntakentän aikaansaamiseksi, joka säilyttää kielellisesti yhtenäiset alueet, ja takaa ruotsin kielen hallinto- ja palvelukielenä tulevaisuudessa, sanoo Gestrin.

Lisätietoja antavat:
Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin, puh. 050-511 3121
Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund, puh.  040-836 7686

Liknande