Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ett nytt Folkting utses hösten 2012

Publicerad den:

Partier och grupperingar kan ställa upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor distriktsvis i den ordning som de vill att kandidaterna ska beaktas vid mandatfördelningen. Antalet kandidater får vara högst två gånger antalet fasta mandat i distriktet. Kandidaterna bör vara finska medborgare, som på valdagen fyllt 18 år och som samtyckt till kandidatur.

Folktingsledamöterna utses i samband med kommunalvalet så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som tillfallit partiernas svenska kommunalvalskandidater. Det är alltså inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna.

Svenska kandidater är de kommunalvalskandidater som i befolkningsdatasystemet angett svenska som sitt modersmål – alla röster som getts åt dem räknas automatiskt med. Partierna kan begära att också andra kommunalvalskandidater ska räknas med som svenska kandidater.  För att dessa ska räknas med ska de ha arbetat för det svenska språket i Finland och verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppgett svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet.

Av Folktingets 75 ledamöter utses 70 på basis av röstningsresultatet i kommunalvalet och 5 ledamöter utses av lagtingsledamöterna på Åland. De 70 mandaten är indelade i 65 fasta mandat och 5 utjämningsmandat. De fasta mandaten fördelas mellan Helsingfors, Nylands, Åbolands, Vasa och Övriga Finlands distrikt i direkt proportion till den svenska befolkningens storlek i respektive distrikt. År 2012 fördelar sig de fasta mandaten så att Helsingfors har 8 fasta mandat, Nyland 24, Åboland 7, Vasa 24 och Övriga Finland 2 mandat. De fem utjämningsmandaten fördelas mellan partierna i direkt proportion till deras röster i samtliga valkretsar uträknat på 70 mandat.
Den politiska fördelningen i Folktinget som utsågs år 2008 är följande: Sfp 45, Sdp 8, Saml 6, Vf 4, Gröna 3, Kd 2, Centern 2 och Åland 5.

Partierna och grupperingarna skall lämna in sina listor senast fredagen den 31 augusti 2012 klockan 16.00 till Svenska Finlands folkting/mandatfördelningsnämnden, Lönnrotsgatan 3 A 3, 00120 Helsingfors.


För mera information, kontakta:
Bitr. folktingssekreterare Anders Björklöf, tfn 040 550 3945

Liknande