Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget välkomnar utredning om kommunala sammanslagningsavtal

Publicerad den:

Folktingets styrelse välkomnar Justitieministeriets färska utredning om sammanslagningsavtal mellan ett antal tvåspråkiga kommuner under åren 2006 till 2011. Med tanke på de problem som tidigare har funnits i avtal där de språkliga grundrättigheterna inte har beaktats är det glädjande att Justitieministeriet har gjort denna utredning.

Styrelsen konstaterar att utredningen har en stor betydelse med tanke på de eventuella kommunfusioner som kan aktualiseras i Svenskfinland inom ramen för den aktuella kommunreformen. De kommuner som går in för en kommunfusion får utmärkt vägledning av ministeriets utredning i sitt arbete med att formulera kriterier för att trygga tvåspråkigheten i den nya kommunen.

Framtida sammanslagningsavtal bör tydligt lyfta fram de språkliga konsekvenserna av kommunfusioner. Folktinget kräver en särskild granskning av språkliga konsekvenser på kort och lång sikt, om en svensk- eller tvåspråkig kommun ingår i utredningsområdet. Detta bör regeringen framhålla i den fortsatta beredningen av kommunreformen.

Folktinget styrelse understryker därtill det viktiga i att samtliga kommuner ges möjlighet att ta ställning till de förslag om social- och hälsovårdsstrukturen, som kommer att ges offentlighet under maj månad. 


För mera information, kontakta
Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121

Liknande