Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget träffade polisöverdirektör Mikko Paatero

Publicerad den:

Folktingets representanter har träffat Polisstyrelsens polisöverdirekör Mikko Paatero och diskuterat aktuella frågor inom polisförvaltningen. Folktinget ser med oro på den svenskspråkiga polisutbildningens nuläge och konstaterar vidare att polisverksamheten på svenska måste tryggas inom ramen för den kommande polisförvaltningsreformen.

– Enligt regeringsprogrammet ska polisutbildningen på de båda nationalspråken säkerställas, sade Folktingets ordförande Christina Gestrin. Det är ytterst viktigt att den svenskspråkiga polisutbildningen i Tammerfors får de resurser som behövs, så att man kan trygga en högklassig utbildning. Utbildningen på svenska måste kunna hålla samma standard som den finskspråkiga utbildningen, konstaterade Gestrin.

– Regionala polisenheter med svenska som arbetsspråk behövs också i framtiden, fortsatte Christina Gestrin. Det måste finnas en välfungerande polisservice på svenska i landet och polisförvaltning på svenska är en förutsättning för detta.  Gestrin framhöll det viktiga i att man i ett tidigt skede av polisförvaltningsreformen bedömer konsekvenserna av de förslag som påverkar medborgarnas rätt till polisservice på svenska. Också en språkstrategi för polisverksamheten är viktig för den svenska polisservicen. 

Polisöverdirektör Mikko Paatero sade att man som bäst överväger åtgärder för att trygga tillgången till polismän som föreläsare till bl.a. den svenskspråkiga polisutbildningen. Han ställde sig vidare positiv till förslaget om en konsekvensbedömning, detta när man har kommit överens om riktlinjerna för polisförvaltningsreformen. Paatero sade även att det finns orsak att ta fasta på förslaget om en språkstrategi inom polisväsendet.   

Polisöverdirektör Paatero önskade slutligen en fortsatt diskussion med Folktinget hösten 2012.

Folktingets skrivelse i sin helhet finns på www.folktinget.fi.

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande