Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget tapasi poliisiylijohtaja Mikko Paateron

Publicerad den:

Folktingetin edustajat ovat tavanneet Poliisihallituksen poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja keskustelleet poliisihallinnon ajankohtaisista asioista. Folktinget on huolissaan ruotsinkielisen poliisikoulutuksen nykytilanteesta ja toteaa, että ruotsinkielinen poliisitoiminta on turvattava tulevassa poliisin hallintouudistuksessa.

– Hallitusohjelman mukaan poliisin koulutus molemmilla kansalliskielillä varmistetaan, sanoi Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin. On erittäin tärkeää, että ruotsinkielinen poliisikoulutus Tampereella saa tarvittavat resurssit, jotta voidaan turvata korkeatasoinen koulutus. Ruotsinkielisen koulutuksen on oltava samalla tasolla suomenkielisen koulutuksen kanssa, toteaa Gestrin.

– Myös tulevaisuudessa tarvitaan työkieleltään ruotsinkielisiä alueellisia poliisin yksiköitä, jatkoi Christina Gestrin. Maassa on oltava hyvin toimivat ruotsinkieliset poliisipalvelut, ja tämä edellyttää ruotsinkielistä poliisihallintoa. Gestrin korosti, että on tärkeää, että poliisin hallintouudistuksen alkuvaiheessa arvioidaan niiden ehdotusten vaikutukset, jotka vaikuttavat kansalaisten oikeuteen saada ruotsinkielisiä poliisipalveluja. Myös poliisitoimintaa koskeva kielistrategia on tärkeää ruotsinkielisille poliisipalveluille.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero sanoi, että parhaillaan pohditaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan poliisien saaminen luennoitsijoiksi muun muassa ruotsinkieliseen poliisikoulutukseen. Hän suhtautui myös myönteisesti ehdotukseen vaikutusten arvioinnista, kun poliisin hallintouudistuksen suuntaviivoista on päästy sopuun.  Paatero sanoi myös, että on syytä tarttua ehdotukseen laatia poliisitoimea koskeva kielistrategia.

Poliisiylijohtaja Paatero toivoi lopuksi, että keskustelut Folktingetin kanssa voisivat jatkua syksyllä 2012.

Folktingetin kirjelmä löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.folktinget.fi

Lisätietoja antavat:

Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin, puh. 050-511 3121
Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund, puh. 040-836 7686

Liknande