Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kränkande agerande mot svenskan upprör

Publicerad den:

Folktinget uttrycker stor oro för de osakliga uttalanden gällande det svenska språket som cirkulerar inför kommunalvalet och Svenska dagen. I sannfinländarnas skuggbudget för 2013 finns förslag om att utreda kostnaderna för Finlands tvåspråkighet, och i Tammerfors inleder föreningen “vapaa kielivalinta” nästa vecka en reklamkampanj som svartmålar svenskundervisningen för finskspråkiga barn och ungdomar.

– Det är ingen tillfällighet att föreningen Vapaa kielivalinta startar sin kampanj mot svenskan i samband med firandet av Svenska dagen. Föreningens påstående att den obligatoriska svenskundervisningen äventyrar välfärdssamhället är både absurt, vilseledande och kränkande, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

– Jag är fullt övertygad om att Finlands tvåspråkighet är en konkurrensfördel för både samhället och individen. Norden är Finlands närmaste referensram och Sverige är Finlands viktigaste handelpartner, och kunskaper i svenska är en klar merit för alla. Möjligheterna och valfriheten i livet ökar ju fler språk och kulturer man kommer i beröring med. Det är en rikedom att ha två nationalspråk och naturligt att alla barn lär sig båda språken i den grundläggande utbildningen.

– Vi ska också komma ihåg att svenskan och finskan är små språk sett ur ett Europeiskt och globalt perspektiv. Alla vinner på att vi stöder varandra och ser till att svenskan och finskan talas av så många som möjligt och på ett så stort område som möjligt, sade Gestrin på ett seminarium i Stockholm som ordnades av Folktinget i samarbete med Finlands ambassad och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Vid samma seminarium uttryckte tidigare statsminister Paavo Lipponen sin tillfredsställelse över den positiva anda för finskan som råder i Sverige, och han efterlyste starkare band och mera samarbete mellan Finland och Sverige

Folktinget ordnade seminariet ”Språkstrategier för att främja det svenska och det finska” i samarbete med Finlands ambassad i Stockholm och Kulturfonden för Sverige och Finland. Målet med seminariet, som samlade ett sjuttiotal organisationsaktiva, beslutsfattare och koordinatorer från de finska förvaltningskommunerna i Sverige, var att utbyta erfarenheter kring strategier och attitydfrämjande projekt för att stärka finskan i Sverige och svenskan i Finland.

För ytterligare information:
Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande