Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ett nytt Folkting har utsetts

Publicerad den:

Ett nytt Folkting har utsetts på basen av de röster som i kommunalvalet har tillfallit svenska kandidater. Svenska Finlands folkting består av 75 ledamöter, varav 70 utses i samband med kommunalvalet och 5 ledamöter utses av lagtingsledamöterna på Åland. Sammanlagt nio partier hade ställt upp kandidater för Folktinget.

Rösterna som gått till sammanlagt 2 154 kommunalvalskandidater (2 134 år 2008) ligger som grund för uträkningen av mandatfördelningen i Folktinget. Dessa röster var till antalet sammanlagt 200 052 st (186 514 år 2008). Folktingsledamöterna utses i den ordning de har ställts upp av partierna på s.k. långa listor. Mandaten fördelade sig partivis enligt följande:

                                                                            2008   2004   2000   1996
Svenska folkpartiet                      43 ledamöter       45       50       46       52
Socialdemokraterna                    10 ledamöter       8         8         8         9
Samlingspartiet                            6 ledamöter       6         6         5         2
Gröna förbundet                           4 ledamöter       3         1         3          2
Vänsterförbundet                          3 ledamöter       4          1        4         3
Kristdemokraterna                        2 ledamöter       2          2         3         2
Centern                                        2 ledamöter      2          2         1        
FKP                                             0 ledamöter                  0         0
Förändring 2011                            0 ledamöter

Av de 70 ledamöterna är 35 nya, 38 är män och 32 är kvinnor. Lagtingsledamöterna på Åland utser 5 ledamöter och 5 ersättare inom november månad.

De nya ledamöterna finns här.

Tilläggsuppgifter ger:
biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf, tfn 040 550 3945

Liknande