Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stöd för ungdomar premieras av Folktingets garanter

Publicerad den:

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset till HelsingforsMissions Krisjouren för unga och till UngInfo på Luckan. Priset är 4000 € per organisation. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnar priset på Folktingets svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2012, kl. 13.00.

– Utslagningen av unga och svårigheterna att få mentalvård på svenska är idag en högaktuell fråga. Det är svårt för unga att få professionell hjälp i ett tillräckligt tidigt skede. Därför vill Garanterna i år uppmärksamma två organisationer som erbjuder vägledning och krishjälp till svenskspråkiga ungdomar, säger Rantala.

UngInfo tilldelas priset för sin informations- och rådgivningstjänst för ungdomar och för sin webbtjänst Fråga. UngInfo erbjuder information och handledning för unga i åldern 13-29 år. Webbtjänsten Fråga är en viktig lågtröskelfunktion som ger ungdomar från hela landet möjlighet att diskutera sina frågor och problem med en vuxen sakkunnig. Från webbtjänsten hänvisas ungdomar i kris ofta vidare till Krisjouren för unga.

HelsingforsMissions Krisjouren för unga tilldelas priset för den krishjälp den erbjuder ungdomar i åldern 12-29 år. Krisjourens verksamhet består av jourtelefon och mottagning samt samtalshjälp och stödpersoner. Professionella krisarbetare finns till för ungdomar, unga vuxna och deras familjer utan krav på remiss eller diagnos.

– Det arbete som UngInfo och Krisjouren gör för unga personer i kris är mycket värdefullt. UngInfos lågtröskelverksamhet i samarbete med Helsingfors missions sakkunniga krisjour är ett betydande komplement till det stöd och den vård som kommunerna ansvarar för, säger Rantala.

– Tredje sektorn sköter på ett förtjänstfullt sett en del av det preventiva mentalvårdsarbete som egentligen hör till myndigheternas ansvar. Det är dags för myndigheterna att ta sitt ansvar och trygga tillräcklig mentalvård för unga, konstaterar Rantala.  

För mer information vänligen kontakta Marcus Rantala, ordförande för Svenska Finlands folktings garanter, tfn 050 354 7159.

Liknande