Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ge ditt barn en gåva – tvåspråkig i tidig ålder

Publicerad den:

Allt fler familjer är tvåspråkiga, och valet av språk för dagvård och skola är ibland inget självklart val. Många föräldrar är osäkra på hur ett barn som möter två språk påverkas och vilka konsekvenser detta har på språkutvecklingen.

Folktinget har genom broschyren Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja i många år informerat om tvåspråkighet och gett praktiska råd till familjer om hur man ger sina barn en tvåspråkig uppfostran. Denna broschyr har Folktinget i år, tillsammans med Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund, omarbetat och utvecklat.

– Grunden till barnets språk läggs i hemmen och tiden före skolgången är viktig för barnets fortsatta språkutveckling. Barnet vill förstå sin omvärld och göra sig förstådd. När människor i barnets vardag talar olika språk vill barnet lära sig språken, här behöver barnet stöd och föräldrarnas och samhällets aktiva och medvetna insats är betydelsefull, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

– Vi vill också lyfta fram att flerspråkighet är ett medvetet val som på sikt ger barnet en bredare tillgång till tankar och erfarenheter samt öppnar dörrar för mångsidiga sociala kontakter. Forskning har visat att tvåspråkighet hjälper barnet att tänka kreativt och flexibelt.

– Förutom den tryckta broschyren så kommer vi att ordna seminarier och workshops i ämnet under hösten på olika håll i Svenskfinland, säger Österlund.

Startskottet för seminarieserien går i Björneborg 17.7.2013 kl. 14.00 på Mikaelsgården (Mikonkatu 20-22).  Folktinget ordnar då en diskussion kring barns språkutveckling i samband med Finlandsarenan och i panelen deltar justitieminister Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri och Markus Lyyra, generalsekreterare vid Sverigefinska ungdomsförbundet. Diskussion leds av redaktör Nicke Lignell.

I samband med diskussionen lanseras också den nya omarbetade versionen av Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja.

För mera information, kontakta:
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686
Informatör Anna Jungner-Nordgren, tfn 040-508 1444

Liknande