Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Finlandssvenskarna 2012 – hur ser framtiden ut?

Publicerad den:

Det är tionde gången Folktinget ger ut en statistisk rapport över finlandssvenskarna. Den första rapporten utkom år 1981 och rapporten har alltid haft en stor efterfrågan bland forskare, samhällsplanerare, journalister, politiker och hos kommunala och statliga myndigheter. I rapporten ”Finlandssvenskarna 2012 – en statistisk rapport” presenteras den del av finlandssvenskarnas verklighet som kan belysas med hjälp av statistik. Rapporten har sammaställts av professor Fjalar Finnäs.

Hur ser då framtiden ut för finlandssvenskarna?

– Tack vare tillskottet av svenskregistrerade barn från tvåspråkiga familjer har den svenska reproduktionen varit klart högre än den finska under de senaste åren, trots att skillnaderna i det faktiska födelsebeteendet har varit små. Antalet elever i de svenska skolorna har dessutom varit omkring 10 % högre än det registrerade antalet svenska barn. Om man till detta lägger att finlandssvenskarna lever längre, lever i stabilare äktenskap, har lägre arbetslöshet och sjukpensioneras mera sällan än finskspråkiga kan man påstå att de svenskspråkigas demografiska situation i många avseenden är god, säger professor Fjalar Finnäs.

– Den befolkningsökning som har skett under de senaste åren kommer uppenbarligen att fortsätta. Den nuvarande åldersstrukturen indikerar dessutom att vi har anledning att förvänta en längre period med födelseöverskott, säger professor Finnäs.

– Det är uppmuntrande att antalet svenskspråkiga personer ökat med nästan 1 400 personer sedan år 2007. Det har skett ett positivt trendbrott. De svenska lågstadierna får alltså räkna med ökande antal nybörjare ett par decennier framåt, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Rapporten hittar du här (pdf)

För mera information, kontakta:
Professor Fjalar Finnäs, tfn 050-402 4846
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686
Bitr. folktingssekreterare Anders Björklöf, tfn 040-550 3945

Liknande