Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kuntien kielelliset velvollisuudet selvennettävä uudessa kuntalaissa

Publicerad den:

Folktinget toteaa, että uuden kuntalakiluonnoksen taustalla on perusteellinen esityö ja että valtiovarainministeriö on noudattanut avointa valmisteluprosessia. Tämä on myönteistä, koska lailla on perustavaa laatua oleva merkitys maamme kunnille ja kuntalaisille pitkälle tulevaisuuteen.

– Kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia ja velvollisuuksia ei kuitenkaan huomioida riittävässä määrin lakitekstissä. Kielellisillä oikeuksilla on vahva asema perustuslaissa, ja kaksikielisten kuntien on turvattava suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden oikeudet yhdenvertaisesti. 

– Tämän vuoksi on mielestämme välttämätöntä, että kuntien kielellisiä velvollisuuksia selvennetään lakiluonnoksessa.  On tärkeää korostaa, että kunnan asukkailla on yhdenvertainen oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan suomeksi ja ruotsiksi. Peräänkuulutamme myös, että niiden kaksikielisten kuntien opetustoimen hallinnon elinten, jotka asetetaan suomen- ja ruotsinkieliselle kieliryhmälle, on oltava hallinnollisesti yhdenvertaisia ja niillä on oltava vastaavat resurssit ja vastaava toimivalta, sanoo Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin.

Folktinget korostaa sen tärkeyttä, että kunnat määrittelevät myös, miten kaksikielisyys on huomioitava palveluiden järjestämisessä hallintosäännössään. Lakiluonnoksen mukaan tämä velvollisuus poistuu, ja Folktinget katsoo, että tämä voi johtaa siihen, että tietämys kunnan kielellisistä velvollisuuksista heikkenee ajan myötä.

– Maassamme nyt toteuttavat rakenneuudistukset muuttavat perusteellisesti kuntien toimintaympäristöä. Tämän vuoksi kehotamme valtiovarainministeriötä kaikilta osin seuraamaan näiden muutosten vaikutuksia kuntien edellytyksille turvata perustuslain mukaiset kielelliset oikeudet, päättää Christina Gestrin.

Lisätietoja antavat:

Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin, puh 050-511 3121
Pääsihteeri Markus Österlund, puh 040-836 7686

Liknande