Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets förtjänstmedaljörer 2018

Publicerad den:

Folktinget delar i år ut en förtjänstmedalj i silver och 10 förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljerna utdelas i samband med Folktingets Svenska dagen-fester i Helsingfors, Kristinestad och Åbo.

Prismottagare på plats i Helsingfors 5.11 (Folktingets mottagningsfest): Lindén, Näkkäläjärvi

Prismottagare på plats i Kristinestad 6.11, Kulturhuset Dux: B. Eriksson, Kronqvist, Sjölund

Prismottagare på plats i Åbo 6.11, Åbo Svenska Teater: Enestam, Björkell, Björkstrand, Salmi

Meddelat förhinder att delta: V. Eriksson, Sundell

 

För mer information: folktingssekreterare Markus Österlund 0408367686

Motiveringar för förtjänstmedaljer Svenska Dagen 2018

Folktingets förtjänsttecken i silver

Jan-Erik Enestam, Kimitoön

Jan-Erik Enestam har varit riksdagsledamot, minister och verkat som ordförande för Svenska folkpartiet i Finland. Enestam har också varit direktör för Nordiska rådet. Enestams långvariga och idoga arbete har stärkt svenskans betydelse som en samlande kraft i Finland och som en förenande länk till Norden.

Folktingets förtjänsttecken

Rolf Björkell, Sibbo

Rolf Björkell har arbetat vid Lilla Teatern och Svenska Teatern. På fritiden har Björkell engagerat sig i kommunalpolitiken under fyra årtionden och varit medlem i både fullmäktige och styrelsen i Sibbo. Han brinner också för det finlandssvenska föreningslivet och är initiativtagare till Sibbomässan.

Lotten Björkstrand, Karleby

Lotten Björkstrand har varit daghemsföreståndare för Svenska daghemmet i Karleby. Björkstrands arbete har hela tiden genomsyrats av arbetet för att det svenska språket ska vara levande inom småbarnspedagogiken i Karleby.

Bror Eriksson, Kristinestad

Bror Eriksson är en föreningseldsjäl som framförallt engagerat sig i det frivilliga brandkårsväsendet, inom stadens kyrkliga samfällighet och i Kilens hembygdsgård i Sideby. Eriksson är också fullmäktigepolitiker och har genom sina olika uppdrag länge arbetat aktivt för det svenska språket.

Viveka Eriksson, Mariehamn

Viveka Eriksson har innehaft både lantråds- och talmansposten vid Landskapsregeringen på Åland. Eriksson har varit medlem i Ålandskommittén och under sin tid inom politiken har hon ständigt arbetat för svenskan med devisen att ett stärkt språkskydd för Åland gagnar hela Finland, framförallt de svenskspråkiga.

Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs

Anna-Lena Kronqvist har länge varit engagerad inom det politiska fältet i Korsnäs. Hennes engagemang för det svenska omfattar en aktiv intressebevakning inom det kommunala och på regional nivå inom landskapsförbundet. 

Aki Lindén, Helsingfors

Aki Lindén har verkat som verkställande direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och har varit en förebild för det tvåspråkiga arbetet där. Hans positiva attityd och arbete för svenskan inom sjukvårdsdistriktet har utgjort en av grundstenarna i arbetet för att stärka svenskan. Lindén har också varit med och format den första nationalspråksstrategin.

Mikkel Näkkäläjärvi, Rovaniemi

Mikkel Näkkäläjärvi är en stor vän av det svenska språket och en äkta nordist. År 2018 tog Näkkäläjärvi initiativ till en motion som ledde till att Rovaniemi tog avstånd från de så kallade språkförsöken som ifrågasatte den obligatoriska skolsvenskan.

Tapio Salmi, Åbo

Tapio Salmi är professor i kemisk reaktionsteknik och har genom idogt arbete bidragit till att undervisningen på svenska inte äventyrats inom naturvetenskaperna, ett område där engelskan annars är stark. Salmi har uppvisat både mod och uthållighet i sitt arbete när han poängterat modersmålets betydelse i undervisningen vid Åbo Akademi.

Richard Sjölund, Jakobstad

Richard Sjölund har, såväl som rektor och som lärare, arbetat för den svenska utbildningen i Finland. Sjölund har varit medlem i Folktingets utbildningsutskott och fungerat som Folktingets vice ordförande. Han har också varit aktiv inom lokalpolitiken i Jakobstad och genom sitt arbete ökat kunskapen om minoriteter och förståelsen mellan språkgrupper.

Pia-Lisa Sundell, Grankulla

Pia-Lisa Sundell är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Genom sina många förtroendeuppdrag och sitt arbete vid Barnavårdsföreningen har Sundell lyckats få den svenska rösten tydligare hörd för barnens rätt i samhället.

Liknande