Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Prisvinnare på Svenska dagen 2018

Publicerad den:

På Folktingets tv-sända Svenska dagen-fest från Åbo Svenska Teater utdelas tre priser och Folktingets garanters Bojan Sonntag-pris.

Bojan Sonntag-priset

PRISVINNARE:

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f.

Finlands Röda Kors svenska avdelning i Åbo för vän- och kantinverksamhet

Project liv r.f.

 

Åbo Akademis jubileumspris för en vetenskaplig bragd

PRISVINNARE: Johan Gadolin

 

Folktingets samvetspris

PRISVINNARE: Biskop Björn Vikström

 

Årets klimathöjare – webbomröstning arrangerad av Svenska Yle.

PRISVINNARE: Tomppis memes

 

Motiveringar och jury:

 

**

Bojan Sonntag-priset för en insats för det svenska språket i Finland.

Den pensionerade sjuksköterskan Bojan Sonntag, ursprungligen från Ekenäs men bosatt i Åbo, donerade sin kvarlåtenskap till Folktingets garanter. Hon brann för det svenska i Finland, och ville att hennes kvarlåtenskap skulle gå till att stöda åtgärder som främjar det svenska språkets bevarande. 

Jury: Styrelsen för Svenska Finlands folktings garanter r.f.

Årets pris tillfaller tre föreningar som hjälper, och skänker en liten guldkant i tillvaron, då behovet är som allra störst.

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f.

De Sjukas Väl är en förening med målsättning att hjälpa sjuka som inte själv har kraft att driva sin sak och få den hjälp som de behöver och är berättigade till. Föreningen samarbetar med de sjuka, anhöriga och med vårdpersonalen, och de försöker också påverka de beslutsfattare. Målet är att de sjuka ska få den hjälp som de behöver, och det i synnerhet på svenska.

Finlands Röda Kors svenska avdelning i Åbo för vän- och kantinverksamhet

Röda korsets vänverksamhet lindrar och ger uppmuntran i vardagen för många ensamma. Kantinverksamheten vid Åbolands sjukhus förgyller patienternas vardag med choklad och sällskap. Syftet med verksamheten är att träffa patienterna, speciellt de som kommer långt ifrån och som inte har någon som kommer och hälsar på dem.

Project liv r.f.

Project liv är en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer. De jobbar för bättre och trivsammare sjukhusmiljöer, de vill skapa glädje i sjukdomstillvaron och påskynda tillfriskningsprocessen hos barnen. De ser som ett av sina främsta uppdrag att jobba för de svenskspråkigas rättigheter att få hjälp på sitt eget modersmål på sjukhusen.

**

Åbo Akademis jubileumspris för en vetenskaplig bragd.

Utmärkelsen en vetenskaplig bragd vill lyfta fram något som varit helt nytt inom sitt område och ha kommit hela mänskligheten till nytta, med så stort genomslag som möjligt. Åbo Akademi firar 100 år i år.

Jury: Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts, Svenska Yles vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund, dekanus Fritjof Sahlström och Riitta Pyykkö, vice rektor för Åbo universitet.

PRISVINNARE: Johan Gadolin

Prismotivering: Johan Gadolin (1760–1852) brukar kallas den finländska kemins fader. Han upptäckte grundämnet Yttrium 1794, och hans arbete bidrog senare till upptäckten av de så kallade sällsynta jordartsmetallerna, som utgör en nyckelkomponent i så gott som all elektronik numera. Han är den enda finländaren (och en av endast fjorton personer någonsin) som har fått ett grundämne, gadolinium, uppkallat efter sig.

**

Folktingets samvetspris

Utmärkelsen tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året.

Jury: Dramatiker Ann-Luise Bertell, professor Mirjam Kalland, HBL:s kulturchef Fredrik Sonck och publicisten Torbjörn Kevin.

PRISVINNARE: Biskop Björn Vikström

Prismotivering: Biskop Björn Vikström har kombinerat etisk auktoritet med lågmäld argumentation i sitt arbete för en kyrka och ett samhälle som villkorslöst ser människan.

**

Årets klimathöjare – webbomröstning arrangerad av Svenska Yle.

Ett pris som ges åt någon eller något som höjer temperaturen inom Svenskfinland och skapar gemenskap.

10 kandidater presenterades av en jury: journalisten Micaela Röman, komikern Anders Helenius och humorpoddaren Ted Forsström.

PRISVINNARE: Tomppis memes

Prismotivering: Den här pristagaren kan konsten att skapa roliga mem och locka folk till skratt. Ett mem är ett internetfenomen bestående av en bild, gif-fil eller video med en tillhörande kort text.

Tomas Bäck är personen bakom profilen “Tomppis memes”. Bäck kommer från Nedervetil och har på ett jordnära sätt lyckats skapa humor med en tydlig dialektal prägel.

 

För mer information: Stina Heikkilä tfn 0401452288

Liknande