Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets session: Svenskan öppnar dörrar

Publicerad den:

Folktinget antog en resolution på sin jubileumssession i Mariehamn 4.5.2019.

Resolution från Folktingets session i Mariehamn 4.5.2019

Svenskan öppnar dörrar

Finland är ett land med två nationalspråk och ska så förbli. Landets regering bär ansvar för att båda språken är livskraftiga också i framtiden. Två nationalspråk är ett uttryck för jämlikhet mellan språkgrupperna och fungerar som grund för ett öppet och tolerant Finland, som värnar om kontakterna till Åland, som välkomnar nya invånare och tar sitt internationella ansvar. Stabilitet och trygghet i samarbetet mellan Åland och Finland är mycket viktigt.

Finland fick sin första nationalspråksstrategi i december 2012. Strategin, som utgör en utmärkt grund för att stärka nationalspråken, behöver nu uppdateras och få en förnyad handlingsplan som är förankrad hos alla politiska partier. 

Under kommande regeringsperiod ska det systematiskt och konsekvent genomföras språkkonsekvensbedömningar vid förvaltningsförändringar, i lagberedningen och vid upphandlingar. Alla har en lagstadgad rätt att använda finska eller svenska i kontakter med statliga myndigheter och tvåspråkiga kommuner. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att vars och ens språkliga rättigheter tryggas i praktiken. Ålands självstyrelselag ska iakttas i relationerna mellan Finland och Åland.

Det har visat sig att kunskaperna i svenska har försvagats märkbart bland den finskspråkiga befolkningen och att de svenskspråkiga inte längre kan garanteras rätten till service på eget modersmål. Folktinget vill återinföra svenska som obligatoriskt språk i studentskrivningen.

Kunskaper i svenska ger Finland och alla i landet bosatta klara fördelar. Det öppnar dörrar till arbetsmarknaden och studieplatser, såväl i Finland som i övriga Norden.  

Ytterligare information: folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686, Svenska Finlands folkting

Liknande