Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skrivelse om svenska läromedel

Publicerad den:

Folktinget har riktat en skrivelse till Utbildningsstyrelsen där Folktinget uttrycker sin oro över tillgången på uppdaterat, aktuellt och kvalitativt bra undervisningsmaterial på svenska som följer landets läroplan.

Utbildningsstyrelsen
Helsingfors


Ärende:  Undervisningsmaterial på svenska

Svenska Finlands folkting uttrycker sin oro över tillgången på uppdaterat, aktuellt och kvalitativt bra undervisningsmaterial på svenska som följer landets läroplan. En situation där lärarna är tvungna att använda föråldrade läroböcker och arbeta ihop eget material som korrelerar med läroplanen kan inte anses vara tillfredsställande.

Förlagen prioriterar de stora läroämnena såsom modersmål, finska, matematik och engelska. Vem svarar för att det finns aktuella läromedel också i de små ämnena? Översättningen av finska läromedel till svenska – där detta lämpar sig – dröjer ofta oförsvarligt länge. Hur kommer de digitala läromedlen att påverka tillgången på uppdaterat svenskt undervisningsmaterial? Problemen och frågorna är många.

Då läroplanen för den grundläggande utbildningen nu förnyas och därefter också läroplanen för gymnasiet ses över för att tas i bruk 2016, är det av största vikt att det finns uppdaterat och aktuellt undervisningsmaterial på svenska som följer de nya läroplanerna. I detta syfte önskar Folktinget lyfta fram följande frågeställningar:

– Behovet av konventionella läroböcker respektive digitala läromedel på svenska.  
 
– Hur ska finansieringen ordnas då läromedelsproduktion på svenska i Finland inte är lukrativ för författare/producenter och inte lönsam för förlagen.

– På vilka stadier och i vilka ämnen kan från finskan översatta och omarbetade läromedel användas och hur kan man påskynda översättningen/omarbetningen av dessa.

– En modernisering av undervisningen i svenska i finska skolorna och i finska i svenska skolorna förutsätter nya läromedel och metoder. För att utveckla elevernas kommunikativa färdigheter och intresse för det andra inhemska språket behövs inslag i undervisningen av typ Svenska Nu produktioner.

Svenska Finlands folkting utgår ifrån att det år 2016 då de nya läroplanerna träder i kraft också finns tillgång till adekvat undervisningsmaterial på svenska och att undervisningen i det andra inhemska språket har fått nya moderna läromedel och undervisningsmetoder som ger kommunikativa färdigheter.

Helsingfors den 19 april 2013
SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Christina Gestrin                                                
Ordförande                                                         

Anders Björklöf
biträdande folktingssekreterare

Liknande