Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget vill lägga servicestrukturreformen på is

Publicerad den:

Arbetsgruppen som berett servicereformen inom social- och hälsovården har i dag överlämnat sitt förslag till omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson. Arbetsgruppen konstaterar att kommuner med 20 000 – 50 000 invånare inte kan ha ansvar för ordnande av social- och hälsovård. Den service som kommunerna själva kan ordna bör i stället koordineras inom det specialupptagningsområde kommunen hör till.

– Visst behövs samarbete och koordinering för att säkerställa en kvalitativ social- och hälsovård, men när man fråntar kommuner med färre än 50 000 invånare  bestämmanderätten över sin primärvård och basservice, går man emot regeringens riktlinjer. Små svensk- och tvåspråkiga kommuners social- och hälsovård kommer att påverkas av detta, säger folktingsordförande Christina Gestrin.

Även andra förslag är oroväckande med tanke på de språkliga förhållandena. Till exempel leder det föreslagna värdkommunssamarbetet i huvudstadsregionen till en betydande förändring i språkförhållandena i berörda kommuner, vilket kan försvaga invånarnas tillgång till social- och hälsovård på svenska. Värdkommunens språkliga skyldigheter är heller inte reglerade i lag, vilket är bekymmersamt.

– För vissa utsatta grupper krävs ett helhetstänkande och en gemensam koordinering för att hela servicepaketet ska kunna ges på svenska och med god kvalitet. Därför efterlyser Folktinget en utredning över hur de tvåspråkiga specialupptagningsområdena kring Åbo och Helsingfors universitetssjukhus gemensamt kan ansvara för koordineringen av viss svenskspråkig service, såsom mentalvård, missbrukarvård, barnskydd, specialomsorg och krävande handikappservice, säger Gestrin.

De redan befintliga svenska strukturerna som gäller ansvar för anordnande, serviceproduktion, forskning och utbildning bör tas tillvara, så att deras fortsatta existens kan garanteras och förenhetligas. Till exempel skulle ett utvidgande av samkommunen Kårkullas mandat kunna stärka det finlandssvenska samarbetet och tillvarata den kompetens som finns. Det finlandssvenska kompetenscentret är också en viktig aktör som bör ha en roll i samarbetet kring den svenskspråkiga servicen.

– Folktinget kan inte godkänna arbetsgruppens förslag som sådant. De språkliga förhållandena har inte beaktats i tillräcklig utsträckning. Det bästa vore att lägga servicestrukturreformen på is tills en mer djupgående bedömning av de språkliga konsekvenserna har gjorts, konstaterar Gestrin.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050 511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040 836 7686

Liknande