Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Valfrihetslagen tryggar inte vård på svenska

Publicerad den:

Folktinget anser att svenskan negligeras i regeringens omarbetade förslag till valfrihetslag

Pressmeddelande: Folktinget: Valfrihetslagen tryggar inte vård på svenska

Fritt för publicering

Regeringen överlämnade på torsdagen en omarbetad valfrihetslag till riksdagen och på fredagen hördes Folktinget i grundlagsutskottet gällande regeringens språkberättelse om hur de språkliga rättigheterna uppfylls i Finland. Grundlagsutskottet har tidigare lyft fram att myndigheterna måste bli bättre på att trygga servicen på svenska inom social- och hälsovården och också att garantera fungerande servicekedjor.

– Det är beklämmande att regeringen på nytt avger ett förslag till valfrihetslag där svenskan negligeras till exempel i modellen för kundsedlar. Det är inte acceptabelt att konstatera att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses ”så långt det är möjligt”, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

Regeringens språkberättelse pekar på brister vi redan känner till: den offentliga servicen på svenska är en utmaning på många håll inom social- och hälsovården och det avspeglar sig bland annat i hur nöjda kunderna är med servicen. Folktinget kontaktas ofta av personer som berättar att de blivit ombedda att byta språk i samband med ett läkarbesök.

– Vi vet att servicen på svenska har stora brister, men det är någonting som regeringen tycks blunda för. Bemötande och service på kundens eget språk är en viktig del av en god och kvalitativ vård. Språket är inte bara ett kommunikationsmedel, utan en grundläggande del av själva vårdprocessen. Det här är någonting som regeringen måste ta i beaktande i de reformer som nu genomförs, säger Blomqvist.

För mera information: Folktingsordförande Thomas Blomqvist tfn 050 512 1776, folktingssekreterare Markus Österlund tfn 040 836 7686

Liknande