Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingsordförande Christina Gestrins tal på Svenska dagens huvudfest

Publicerad den:

Folktingsordförande Christina Gestrins välkomsttal på Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg.

Ärade ministrar, Folktingsmedaljörer, mina damer och herrar,

 

Det är en stor glädje för mig att få hälsa er välkomna till Folktingets huvudfest på Svenska Dagen. Svenska Dagen är höjdpunkten på den pågående Svenska veckan. Folktinget har tillsammans med lokala arrangörer ordnat kulturellt program för alla åldrar runt om i landet under hela veckan. Vi vill bidra till att sänka tröskeln mellan kulturer och språkgrupper i vårt land och vi välkomnar alla dem som vill ta del av det gemensamma kulturarv som Finlands tvåspråkighet innebär.

 

De nordiska länderna kommer dag för dag närmare varandra. Finland har så mycket att vinna på att vara en del av den nordiska familjen. Med grundläggande kunskaper i svenska kan finländska ungdomar se sig om efter arbete i hela norden. Senaste vecka föreslog Ungdomens nordiska råd att man skapar ett gemensamt nordiska ansökningssystem till högskolor. Genom Finlands tvåspråkighet kan vi också locka ungdomar från de övriga nordiska länderna till Finland. För många finskspråkiga har skolans svenskundervisning skapat de förutsättningar som behövs för att ta sig fram i studielivet, i utövandet av hobbyn och i arbetslivet i norden.  Självfallet är det också en stor fördel för alla unga i Finland som söker sig ut i arbetslivet här hemma att kunna både finska och svenska. Det här är några orsaker till att Folktinget stöder en fortsatt obligatorisk undervisning i svenska och motsätter sig medborgarinitiativet om att avskaffa den obligatoriska svenskundervisningen, som behandlas i riksdagen just nu.

 

Invandrarnas andel av befolkningen i Finland förväntas öka starkt i framtiden. Folktinget har därför startat ett Forum som arbetar för att förbättra integrationen av invandrare i de finlandssvenska nätverken. Det är fel att statliga myndigheter och kommuner förvägrat invandrare i södra Finland integrationskurser på svenska och att myndigheterna medvetet styr invandrarbarn till den finskspråkiga skolan. Hopp om en förändring finns nu då minister Ihalainen igår som svar på mitt skriftliga spörsmål konstaterar att integrationslagens instruktioner om finska och svenska språkets roll  i integrationsundervisningen kommer att förtydligas.  Folktingets åsikt är att familjerna som kommer till Finland bör ha rätt att själva välja vilketdera av nationalspråken de önskar få sin integrationsskolning på och om deras barn skall gå i svenskspråkig eller finskspråkig skola.

 

De senaste årens politik har präglats av ett stort reformarbete. Folktinget följer aktivt med alla de pågående reformerna; bl.a. vårdreformen och metropolförvaltningen. Vår uppgift är att verka för att de språkliga grundrättigheterna beaktas i lagarna. Finlands grundlag och språklag är de allra viktigaste verktygen som vi utgår från. Tyvärr är det inte en självklarhet att de språkliga aspekterna analyseras av ministerierna under beredningsprocesser. Alltför ofta saknas språkkonsekvensanalyser. Det är mycket oroväckande, för det leder till att kommunerna och andra serviceproducenter för sin del tar lätt på sin skyldighet att garantera likvärdig service på båda nationalspråken.

 

Bästa Festpublik,

Raseborg är ett starkt svenska kärnområde i Svenskfinland. Raseborg är en ung stad, även om platsen Raseborg varit en viktig knutpunkt sedan det svenska väldets tid. Utmanande och intressanta tider står nu igen för dörren som kan innebära förändringar för de invanda förvaltningsgränserna. Då val görs om hur förvaltningsgränser dras är det därför viktigt att påminna om att enhetliga svenska strukturer inte får splittras om det finns en risk för att de språkliga grundrättigheterna försvagas.

 

Mina damer och herrar,

Jag vill på Folktingets vägnar än en gång hälsa er hjärtligt välkomna till Svenska Dagen festen i bollhallen i Ekenäs. Jag är säker på att vi tillsammans skall ha en riktigt fin kväll.

 

Liknande