Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Barn, unga och språket i fokus på årets Suomiareena

Folktinget ordnar i år tre diskussioner på Suomiareena i Björneborg.

ONSDAG 26.6.2024

Kl. 10.00–10.45
Stadshusets innergård, Hallituskatu 12
Folktingets officiella diskussion på Suomiareena

Hur mår barn och ungdomar i den svenskspråkiga skolan?

Institutet för hälsa och välfärd har i år för första gången rapporterat separat om resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2019–2023 i de svenskspråkiga grundskolorna i Finland.

Tack vare att det insamlade materialet analyserades utifrån språk, framkom det att eleverna i de svenskspråkiga skolorna upplevt psykiskt våld av sina föräldrar i högre grad än eleverna i de finskspråkiga skolorna. Det framkom också att det finns regionala skillnader i svenskspråkiga elevers erfarenheter av tjänsterna inom elevvården och den upplevs också som sämre på svenskt håll än på finskt håll.

Mår minoriteten sämre än majoriteten i Finland? Vilka åtgärder borde vidtas för att stärka elevers hälsa i den svenskspråkiga skolan?

Paneldeltagare:

Förbundsordförande Inger Damlin, Finlands svenska lärarförbund 
Undervisningsråd Christine Söderek, Utbildningsstyrelsen
Specialsakkunnig Kia Leidenius, Västra Nylands välfärdsområde
Ordförande Henrik Wickström, Folktinget
Förbundsordförande Cecilia Huhtala, Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Moderator: Kirsi Heikel

Kl. 14.00–14.45
Mikaelsgården, Mikonkatu 20–22
Diskussionen livestreamas

Vilka kompetenser och yrken behövs i framtiden?

I en värld som ständigt förändras behöver vi stå rustade med de rätta kompetenserna för att kunna anpassa oss och ta vara på de möjligheter som framtidens yrkesliv erbjuder. Den digitaliserade tid vi lever i ställer också krav på att vi ger våra unga de verktyg och kunskaper som behövs för att möta framtidens yrkesliv. Utbildningen spelar en central roll i att forma de ungas framgång och skapa en hållbar social och ekonomisk utveckling.

Men vilka kompetenser behövs i framtiden och vilka yrkeskårer behövs på arbetsmarknaden? Vilka ämnen och undervisningsmetoder bör integreras för att förbereda våra unga för de komplexa utmaningar de kommer att möta? Vilka särbehov finns gällande den svenskspråkiga arbetskraften utvecklas, så att de finlandssvenska regionerna kan utvecklas framgångsrikt och så att språkliga och kulturella behov tillfredsställs?

I diskussionen deltar:

Prorektor Eva Sandberg-Kilpi, Novia
Folktingets ordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström
Specialsakkunnig Pamela Granskog, Undervisnings- och kulturministeriet
Managing Partner Christopher Thölix, Signium

Moderator: Eva Juslin

Kl. 15.00–15.45
Mikaelsgården, Mikonkatu 20–22
Diskussionen livestreamas

Vilka är konsekvenserna av försvagade läskunskaper hos barn och unga?

Läsintresset och -förmågan sjunker bland barn och unga. Den senaste Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) visar att läsförmågan bland fjärdeklassister i Finland är sämre än för fem år sedan då senaste studie gjordes. Den försämrade läsförmågan bland skolbarn gäller båda språkgrupperna i Finland och är dessutom ett världsomfattande problem. Men den negativa utvecklingen har varit kraftigare i Finland än i andra länder.

En svag läsförmåga kan begränsa de ungas liv och vardag och deras möjligheter att lyckas i studierna och på den framtida arbetsmarknaden. Kan en begränsad läsförmåga leda till att de över huvud taget undviker att läsa och exempelvis ta till sig nyheter och vara delaktigt i samhället överlag? Vad betyder bristande läsförmåga för den ungas självförtroende? Vad har detta för konsekvenser för samhället i stort och kan den bristande motivationen och kunskapen att läsa medföra en ökad polarisering i samhället?  Vad har trenden med försvagade läskunskaper för verkningar på det svenska i Finland?

I diskussionen deltar:

Forskare Ann-Katrine Risberg, Niilo Mäki-Instituutti
Ledande rektor Martin Hartman, Svenska samskolan i Björneborg
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skola

Moderator: Christina Gestrin

Vi finns också i Medborgartorgets paviljong under veckan tillsammans med Yrkeshögskolan Novia, Finlands svenska 4H och Svenskfinlands byar samt Svenska Kulturfonden i Björneborg.

Liknande