Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget föreslår att det andra inhemska språket återinförs som obligatoriskt ämne i studentexamen

Folktinget anser att det behövs snabba åtgärder för att förstärka svenskundervisningen på alla undervisningsnivåer.

Svenska Finlands folkting har idag lämnat in ett utlåtande om regeringens proposition om ändring av gymnasielagen och andra lagar i anslutning till den. Regeringen föreslår bland annat att lagen om studentexamen ändras så att ett konstämne kan ersätta något av de valbara ämnena i studentexamen.

Folktinget stöder lagändringen men föreslår därtill att det andra inhemska språket återinförs som ett obligatoriskt ämne i studentexamen. Folktinget är mycket oroat över den negativa utveckling som slopandet av det obligatoriska andra inhemska språket i studentskrivningarna har haft på elevernas språkkunskaper.

“Man bör uppmuntra eleverna till att se språklig mångfald som en naturlig del av framtida studier och arbetsmöjligheter, inte minst med tanke på nordiskt samarbete”, konstaterar Folktingets ordförande Henrik Wickström.

Antalet finskspråkiga elever som skrev svenska sjönk med nästan hälften mellan åren 2004 och 2009. År 2010 var antalet nere i 20 000 och år 2023 sjönk antalet för första gången under 12 000. Det är alltså endast en tredjedel av eleverna som väljer att skriva provet i svenska.

“Genom att återinföra det andra inhemska språket som ett obligatoriskt ämne ökas elevernas motivation att lära sig språken”, konstaterar folktingssekreterare Christina Gestrin.

Folktinget anser att det behövs snabba åtgärder för att förstärka svenskundervisningen på alla undervisningsnivåer.

Liknande