Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget hjälper social- och hälsovårdsministeriet att sprida enkät om psykisk ohälsa

Vill du vara med och påverka utvecklingen av barns och ungas tillgång till stöd vid psykisk ohälsa?

Social- och hälsovårdsministeriet vill höra barns och ungas åsikter om tillgången till stöd vid psykisk ohälsa och hur stödet borde utvecklas. Folktinget sprider enkäterna i syfte att de ska nå ut även till den svenskspråkiga befolkningen.

Det finns två enkäter – den ena riktar sig till minderåriga barn och unga, och den andra till vuxna. Enkäten för vuxna kan besvaras av föräldrar med minderåriga barn och unga, av myndiga unga personer och även av yrkesutbildade vuxna inom mentalvårdsarbetet som vill påverka utvecklandet av mentalvårdstjänsterna för barn och unga.

Enkäterna kan besvaras fram till och med 31.3.2024. Svaren kommer att användas för lagberedning och övrigt utvecklingsarbete.

Kontaktuppgifter gällande enkäterna finns i pressmeddelandet nedan.

Pressmeddelande: https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveysministerio-pyytaa-lasten-ja-nuorten-nakemyksia-mielenterveyteen-liittyvan-tuen-saatavuudesta?languageId=sv_SE

Enkät för barn och unga: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/61a1e225-4f6e-497b-959c-4726f35a6de0?displayId=Fin3002293&surveyLocale=sv

Enkät för vuxna: https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/992/osallistuminen/1819/kysely/

Survey in English: How could access to help for children and young people with mental health problems be improved?: Survey Powered by Webropol (webropolsurveys.com)

Liknande