Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget samlas till session den 18 maj 2024 i Lilla Parlamentet i Helsingfors

Folktingsledamöterna har lämnat in åtta motioner som behandlas på sessionen

”Det är väldigt trevligt att Folktinget samlas till sin årliga session. Vi lever i utmanande tider just nu, inte minst med tanke på ekonomin och de utmaningar som hotar den tvåspråkiga servicen i vårt samhälle. Därför är det ytterst viktigt att vi samlas och diskuterar dessa frågor tillsammans”, säger Folktingets ordförande Henrik Wickström.

Folktingsledamöterna har lämnat in åtta motioner som behandlas på sessionen. Motionernas rubriker är:

1. Om åklagarmyndigheternas kapacitet att hantera ärenden på två språk

2.  Åtgärdsprogram för att använda svenska i vardagen

3. Språkprov i svenska för presidentkandidater

4. De svenska välfärdsområdena, svenskan och språktilläggen

5. Välfärdsområdenas tvåspråkighetsstrategier

6. Folktinget bör utreda hur svensk service fungerar i tvåspråkiga välfärdsområden

7. Tillse god medicinsk praxis på svenska

8. Om behovet av en ändring i den finländska översättningskulturen

”I år förväntar vi oss en livlig debatt om utmaningarna inom den svenskspråkiga social- och hälsovården i vårt land. Vi hoppas också att seminariet om språkliga rättigheter som vi ordnar på fredagen ska väcka många nya tankar om den stora betydelse som arbetet för språkliga rättigheter har både lokalt, nationellt och på EU-nivå”, säger folktingssekreterare Christina Gestrin

I anslutning till sessionen ordnar Folktinget ett seminarium 17.5 om språkminoriteter och språkliga rättigheter i EU. En av huvudtalarna är Dr Vicent Climent-Ferrando, som är expert på språkpolitik och språkliga rättigheter. Climent-Ferrando är för närvarande ansvarig för Unescos professur i språkpolitik för flerspråkighet vid University Pompeu Fabra i Barcelona, där han utvecklar tillämpad forskning i frågor som rör minoritetsspråk, språklig integration av migranter och flerspråkig utbildning.

Han kommer att tala om vilka följderna för minoritetsspråk är av att inte vara officiella språk i EU samt vilka åtgärder det nya Europaparlamentet bör vidta för att bättre skydda och främja minoritetsspråk.

Efter seminariet ordnas en EU-valdebatt kring språkliga rättigheter med kandidater från Svenska folkpartiet, Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De gröna, Vänsterförbundet och Åland.

Liknande