Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget välkomnar avgiftsfria språkprov

Folktinget välkomnar regeringens förslag om att språkexamina för statsförvaltningen blir avgiftsfria, när det gäller examina som påvisar utmärkta kunskaper i finska och svenska. Folktinget har länge arbetat för avgiftsfria språkprov och det var också ett av Folktingets mål för regeringsprogrammet.

Folktinget har också påtalat att avgiften för språkexamen innebär att svensk- och finskspråkiga personer behandlas ojämlikt. Utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska förutsätts i regel för tjänster inom statsförvaltningen. För att förbättra svenskspråkiga personers möjligheter att söka sig till den offentliga sektorn borde goda kunskaper i finska därtill oftare förutsättas i stället för de språkkrav som ställs i nuläget.

–  Endast 3,7 procent av tjänstemännen inom statsförvaltningen är i dag svenskspråkiga. Den låga andelen statsanställda som kan svenska är en orsak till brister i myndigheters service på svenska och att svenska språket håller på att försvinna som språk inom förvaltningen, säger folktingsordförande Henrik Wickström. 

– Den höga avgiften för språkexamen kan vara ett hinder för många unga att söka en tjänst inom statsförvaltningen. Folktinget gläds därför över regeringens förslag att avskaffa avgiften, och vi hoppas att vi framöver ser fler svenskspråkiga som söker sig till statliga tjänster säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

För mera information:

Folktingsordförande Henrik Wickström, tfn 044-555 3885

Liknande