Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kansliet har sommarstängt i juli

Kultur och media

Folktinget arbetar för att det ska finnas tillgång till kultur och media på svenska i Finland.

Folktinget arbetar för att det ska finnas tillgång till kultur och media på svenska i Finland. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • kontinuerligt följer med utvecklingen på det svenskspråkiga kultur- och mediefältet i Finland,
  • följer med behovet av en finlandssvensk samsyn,
  • erbjuder en arena för diskussion.

Utlåtanden & Nyheter

Vad är Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin.