Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kansliet har sommarstängt i juli

Vilka kompetenser och yrken behövs i framtiden?

Läsintresset och -förmågan sjunker bland barn och unga. Den senaste Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) visar att läsförmågan bland fjärdeklassister i Finland är sämre än för fem år sedan då senaste studie gjordes. Den försämrade läsförmågan bland skolbarn gäller båda språkgrupperna i Finland och är dessutom ett världsomfattande problem. Men den negativa utvecklingen har varit kraftigare i Finland än i andra länder.

En svag läsförmåga kan begränsa de ungas liv och vardag och deras möjligheter att lyckas i studierna och på den framtida arbetsmarknaden. Kan en begränsad läsförmåga leda till att de över huvud taget undviker att läsa och exempelvis ta till sig nyheter och vara delaktigt i samhället överlag? Vad betyder bristande läsförmåga för den ungas självförtroende? Vad har detta för konsekvenser för samhället i stort och kan den bristande motivationen och kunskapen att läsa medföra en ökad polarisering i samhället? Vad har trenden med försvagade läskunskaper för verkningar på det svenska i Finland?

I diskussionen deltar:
Forskare Ann-Katrine Risberg, Niilo Mäki-Instituutti
Ledande rektor Martin Hartman, Svenska samskolan i Björneborg
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skola

Moderator: Christina Gestrin

Webbinariet bandades på Suomiareena 2024.

Liknande