Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Utkastet till lag om social- och hälsovård har många brister

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården. Folktinget uppskattar att de språkliga rättigheterna har behandlats grundligt i utkastet, men saknar en lösning för den faktiska ojämlikhet som råder i tillgången till social- och hälsovård på svenska och finska.

– Vi förutsätter att regeringen gör korrigeringar gällande den språkliga servicen, bl.a. att det presenteras förslag på lösning på de omfattande brister som råder i tillgången till grundlagstryggad vård på svenska, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

– Många tvåspråkiga kommuner uppfyller inte invånarnas grundlagstryggade rätt till social- och hälsovård på svenska. Det här beror bl.a. på att kommunerna inte har en strategi eller plan för hur den svenska servicen ska ordnas och koordineras. Det brister också i rekryteringen av svenskkunnig personal. Speciellt svår är situationen inom psykvården, missbrukarvården, handikappservicen och äldrevården, säger Gestrin.

Folktinget framför i sitt utlåtande att det bör finnas ett specialupptagningsområde vars uppdrag är att ansvara för den riksomfattande koordineringen och samordningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården för personer med särskilda behov som kräver ett brett befolkningsunderlag. Psykvård, missbrukarvård, handikappservice, specialomsorg, barnskyddsverksamhet och vård av personer med minnessjukdomar är exempel på sådana vårdformer som bör koordineras gemensamt.

– Vi anser att det inom ett tvåspråkigt specialupptagningsområde bör skapas en svensk avdelning med ansvar för den riksomfattande samordningen och koordineringen av social- och hälsovård för personer med särskilda behov. Vårt förslag är att en lagstadgad samkommun bestående av alla svensk- och tvåspråkiga kommuner ska utgöra denna svenskspråkiga avdelning.

– I utlåtandet till ministeriet betonar Folktinget vikten av att den kunskap och de resurser som samkommunen Kårkulla har ska tillvaratas. Kårkulla bör bevaras som en lagstadgad samkommun och uppdraget kunde breddas genom att Kårkulla skulle utgöra den svenska avdelningen inom ett specialupptagningsområde. På det här sättet har kommunerna, ansvarskommunerna eller samkommunerna möjlighet att köpa sådan social- och hälsovård som på svenska kräver ett brett befolkningsunderlag och som de själva inte har möjlighet att ordna, säger Gestrin.

 

För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande