Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Savon Sanomat premieras av Folktingets garanter

Publicerad den:

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5 000 € till tidningen Savon Sanomat. Garanternas ordförande Marcus Rantala tillkännagav priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 4.11.2016, kl. 13.00.

Folktingets garanter vill i år uppmärksamma tidningen Savon Sanomat som utkommer i Kuopio. Tidningen har haft en mycket konstruktiv linje gällande Finlands tvåspråkighet och på ledarplats och i artiklar lyften upp vikten av det svenska språket, svenskundervisningen i finska skolor och Finland som en del av den nordiska värdegemenskapen.

– Många finskspråkiga tidningar har på ett förtjänstfullt sätt lyft upp det tvåspråkiga Finland. Vi vill i dag uppmärksamma just Savon Sanomat som verkar i en helt finsk miljö i Kuopio. Tidningen har långsiktigt och medvetet uppmärksammat det tvåspråkiga Finland och Finlands nordiska orientering både på ledarplats och i artiklar, säger Marcus Rantala.

– Att sprida information, att avdramatisera, att fördjupa och argumentera kring olika frågor är viktigt i dagens värld. Det skapar tolerans och förståelse, det bygger broar och inte minst bidrar det till att skapa ett öppet Finland. Precis det här har Savon Sanomat gjort, underströk Rantala.

Savon Sanomats chefredaktör Seppo Rönkkö sade att han är hedrad:

– Savon Sanomat vill lyfta fram tvåspåkigheten och överhuvudtaget vikten av språkkunskaper. Vi kommer att investera prispengarna i framtiden och använda dem till att främja studier i det andra inhemska språket i de yngsta åldersgrupperna. Enligt den nya läroplanen inleds undervisningen i svenska redan i sjätte klass och det är den här åldersgruppen som får ta del av prispengarna, säger Seppo Rönkkö.

Enligt Kuopio stads bildningsdirektör Leena Auvinen ställer den nya läroplanen nya krav på undervisningsmetoder och – material.

– Vi kommer att rikta pengarna till digitalt undervisningsmaterial som underlättar och stöder inledningen av studier i svenska. På det här sättet garanterar vi att undervisningen inleds med metoder som motsvarar barnens ålder, säger Leena Auvinen.

För mera information, kontakta:

Marcus Rantala, ordförande för Svenska Finlands folktings garanter, tfn 050 354 7159
Seppo Rönkkö, chefredaktör för Savon Sanomat, tfn 050 597 9604

 

Liknande