Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget fyller 100 år!

Publicerad den:

 

Folktinget ordnar tre jubileumsseminarier som lyfter upp ämnen som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

 

 • Seminariet Utbildning, en färskvara – klarar Svenskfinland utmaningen? ordnas 15.10 i Helsingfors
 • Seminariet Ett steg vidare. Medier och identitet i Svenskfinland ordnades 19.3 i Helsingfors
 • Seminariet Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en god äldreomsorg? 19.11 i Åbo
 • De största festligheterna ordnas i samband med Svenska dagen. Folktingets 100-årsjubileum kulminerar i en stor Svenska dagen-fest, som ordnas den 6 november i Helsingfors. Festen i Helsingofors sändes direkt på Yle fem och på arenan. Du kan se festen genom att klicka här.
 • Folktinget kommer också att ordna tre regionala Svenska dagen-fester: en i Åbo, en i Lahtis och en i Vasa. Nytt för 2019 är att vi ordnar en fest på en finskspråkig ort, Lahtis. Folktinget ordnar festen i samarbete med Svenska skolan i Lahtis och några andra aktörer. Se gärna stämningar från Lahtis genom att titta på Tv-nytt från 6.11, inslaget från Lahtis vid 15’10.
 • Flera evenemang ordnas under konceptet Folktinget i farten, som syftar till att synliggöra Folktinget och att informera om det svenska i Finland. Det handlar om olika evenemang av pop-up-karaktär eller aktiviteter tillsammans med en annan aktör, i både svensk- och finskspråkiga miljöer.
 • En historik utges till Svenska dagen 2019. Historikens syfte är att ge en överskådlig beskrivning av Folktinget och dess verksamhet. Det är motiverat att särskilt undersöka vilken betydelse Folktinget har haft som initiativtagare och påverkansorgan i frågor som har stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningen.
 • Jubileumssessionen i Mariehamn arrangerades på Åland den 3-4 maj.

Folktingets uppgifter enligt lagen om Folktinget

 • Svenska Finlands folkting, eller Folktinget, har till uppgift att främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter samt att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden och för att främja svenska språkets ställning i Finland.
 • Folktinget skall särskilt bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter.
 • För att fullfölja sitt uppdrag gör Folktinget framställningar, ger utlåtanden samt bedriver information och upplysning.

Liknande