Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget anställer folktingssekreterare till Helsingfors

Publicerad den:

Vi söker dig som ser möjligheter, arbetar målmedvetet, inspirerar, kommunicerar och förankrar.

Du är väl bekant med Folktingets uppdrag och lagstadgade verksamhet. 

Som folktingssekreterare leder du Folktingets arbete i enlighet med lagen om Svenska Finlands folkting. Din primära uppgift är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och svenska språkets ställning i Finland. Du jobbar för att vi förverkligar de mål och projekt som sessionen och styrelsen slagit fast. Du välkomnar nya initiativ och slutför det du påbörjat. Du arbetar självständigt, leder vår kunniga personal och förser våra förtroendevalda med den information de behöver för att kunna fatta beslut. 
  
Vi förväntar oss att du 
• har lämplig högre högskolexamen och/eller relevant arbetserfarenhet 
• har god ledarskapserfarenhet och -förmåga 
• har ett samhällspolitiskt intresse och är förtrogen den offentliga sektorn 
• har en bred kunskap om finlandssvenska frågor 
• är bra på att bygga och upprätthålla nätverk 
• har förmåga att tänka helhetsmässigt 
• är bra på att samarbeta och har social kompetens 
• kan kommunicera på både finska och svenska i tal och skrift 
  
Ansökningstiden har utgått.

Svenska Finlands Folktings uppdrag är att bevaka och främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen. Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Vi fungerar över de politiska gränserna och alla riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Tags: Nyheter

Liknande