Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Vart försvinner den svenskspråkiga vårdpersonalen?

Publicerad den:

Folktinget ordnade idag ett webbinarium för att presentera sin färska utredning Vart försvinner den svenskspråkiga vårdpersonalen? 

I utredningen har Folktinget kartlagt tillgången till svenskspråkig vårdpersonal ur de tvåspråkiga kommunala arbetsgivarnas synvinkel och gjort en översikt över hur antalet utexaminerade inom vårdbranschen motsvarar det regionala behovet av arbetskraft. Utredningen leder till rekommendationer om vidare åtgärder för staten, utbildningsanordnarna och de kommunala arbetsgivarna. 

–    Vi vet att bristen på svenskkunnig personal inom flera olika yrkesgrupper är stor på många tvåspråkiga orter. Responsen i förfrågningar och utredningar som riktat sig till den svenskspråkiga befolkningen har många gånger bekräftat problemet och utredningen ger samma resultat, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Folktinget har anställt Sofia Kajander för att göra utredningen. 

–    Arbetet med utredningen har visat hur viktigt det är med statistik om svenskspråkig personal och utredningar om behovet av svenskspråkig arbetskraft. Så länge det finns brister i tillgången till social- och hälsovård på svenska behöver vi också statistik och utredningar för att nå fram till lösningar. Tyvärr är det ovanligt att språket är en faktor i de statliga undersökningar som görs, säger Sofia Kajander. 

–    Trots att flera utbildningar som ingår i utredningen är placerade i Helsingfors, är det ändå huvudstadsregionens kommuner som har svårast att rekrytera olika yrkesgrupper, konstaterar Kajander. 

Folktinget anser att den här utredningen är ett viktigt verktyg som bör tas i beaktande då de kommande välfärdsområdena planerar sin social- och hälsovård. Det är viktigt att de tvåspråkiga välfärdsområdena systematiskt går igenom behovet av svenskspråkig personal då de bygger upp sina strukturer och sin verksamhet.  

Du hittar utredningen genom att klicka här.

 

Liknande