Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Läs Folktingets rekommendation och checklista för social- och hälsovården

Publicerad den:

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott har sammanställt en rekommendation om hur den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter bör beaktas i planeringen och utförandet av digitaliseringsprojekt inom social- och hälsovården. 

För svenskspråkiga klienter och är det viktigt att de digitala systemen fungerar lika bra på svenska som på finska. Det är också en lagstadgad rättighet. När en tvåspråkig myndighet tar i bruk ett digitalt system för sina klienter, måste systemet fungera likvärdigt på finska och svenska.

Klienterna har alltid rätt att välja om de vill använda sig av finska eller svenska i kontakten med tvåspråkiga myndigheter, såsom en tvåspråkig kommuns socialbyrå eller hälsostation eller en statlig aktör. Detta omfattar muntlig, skriftlig och digital kontakt. 

Det finns vissa utmaningar i att planera ett digitalt system så att det fungerar lika väl på svenska som på finska. En utmaning är att komma ihåg och ha kunskap om att språkaspekten bör tas i beaktande i planeringen, upphandlingen, utvecklandet, testningen, upprätthållandet och uppdateringen av systemet. En annan utmaning är att hitta de situationer, i vilka den svenskspråkiga versionen inte kan vara en direkt översättning av den finska versionen. Genom att från början skapa två (eller flera) genomtänkta språkversioner är det också lättare att senare skapa ytterligare språkversioner. 

Du hittar rekommendationen här. 

Liknande