Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Här kan du läsa det senaste Folktingsbrevet om vad som just nu är aktuellt i Folktinget.

*|MC:SUBJECT|*
Om meddelandet inte visas som det ska kan du klicka här för att öppna det i din webbläsare.

Folktingsbrev 3/2021

Folktingsbrevet är en nyhetsuppdatering från Folktinget. Brevet innehåller vad som är aktuellt på Folktinget just nu och en hälsning av ordförande Sandra Bergqvist. Hör gärna av dig med kommentarer och längst ner i brevet finns uppgifter om hur du kan avbeställa brevet, ifall du inte vill ha det.

Det här brevet innehåller:
 • Folktingsordförande Sandra Bergqvists hälsning
 • Resolution antagen vid Folktingets extra session
 • Folktinget har ny styrelse
 • Folktingets påverkansarbete, folktingssekreterare Christina Gestrin
 • Webbinarium om integration i två- och flerspråkiga länder 2.9 kl.14
 • Välkommen på De digitala finlandssvenska integrationsdagarna 23-24.9
 • Se Folktingets Suomiareenadiskussion om nätmobbning.
Hälsning skriven av Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande
Vem skapar vård på svenska?
 
Knappt har man i kommunerna fördelat posterna efter försommarens kommunalval innan valmaskineriet sakta men säkert ska börja vevas igång igen. Denna gång handlar det dock om ett historiskt val. Vårt allra första välfärdsområdesval!

För första gången i historien har vi ett regelrätt vårdval och det kommer snabbare än vi kan ana. Redan den 14 december ska kandidatlistorna in. Så vad är det då som det här valet egentligen handlar om? Jo, hur vården ska se ut i framtiden.

Då vården flyttas från kommunernas regi till de nya välfärdsområdena den 1 januari 2023 kommer dessa områden att styras av egna fullmäktigen, styrelser och nämnder. Det är i dessa organ man besluter om hur din och min vård ska se ut i framtiden. Från den dagen kommer inte längre till exempel hälsostationer, socialtjänster och familjetjänster att ligga på kommunernas ansvar utan istället handhas av välfärdsområdena.
Läs hela kolumnen
Resolution antagen vid Folktingets extra session 24.8:
 
Folktinget: Ställ upp som kandidat och använd din rösträtt i välfärdsområdesvalet

Riksdagen godkände i juni förslaget till reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet och därmed förs ansvaret för social-, hälso- och sjukvården och räddningsväsendet från kommunerna till 21 nya välfärdsområden samt Helsingfors stad. Det första välfärdsområdesvalet kommer att förrättas den 23 januari 2022 i landets alla kommuner på fastlandet förutom i Helsingfors, där Helsingfors stad fortsättningsvis har kvar ansvaret för att ordna tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. I valet väljs medlemmar till varje välfärdsområdes fullmäktige, som då kommer att ha den högsta beslutanderätten i området.

Välfärdsfrågor berör alla och då man behöver vård och omsorg är det särskilt viktigt att få service på sitt modersmål. För att kunna trygga servicen på svenska i de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena samt i förlängningen även för Ålands behov, krävs ett systematiskt arbete och strukturer som beaktar kundens språk och personalens språkkunskaper. Därtill krävs det kunskap och förståelse hos beslutsfattarna i välfärdsområdet.

Folktinget poängterar därför vikten av att det finns svenskspråkiga kandidater och att de röstberättigade använder sin rösträtt i det kommande valet. Detta val är Finlands första välfärdsområdesval någonsin, och därmed kommer de invalda att kunna lägga grunden för hur såväl välfärdsområdet som den språkliga servicen i välfärdsområdet fungerar.

Ny styrelse för FolktingetFolktinget samlades till en virtuell extra session tisdagen den 24 augusti för att välja styrelseordförande, vice ordföranden och styrelsemedlemmar.
 

MEDLEMMAR
Freja Pontán, SFP
Peter Hackman, SFP

Suzanne Sjöholm, SFP
Petteri Kaleva, SFP

Niklas Mannfolk, SFP
Solveig Halonen, SFP

Elin Blomqvist-Valtonen, SFP
Christoffer Hällfors, SFP

Michael Nyberg, SFP
Marie Bergman-Auvinen, SFP

Catarina Silvander, SFP
Antti Koivukangas, SFP

Helena Boucht-Lindeman, SFP
Monica Asplund, SFP

Roberth Sjöström, SFP
Johanna Borg, SFP

Folktingets styrelse 2021-2023

Sandra Bergqvist (sfp) återvaldes till ordförande och nya vice ordförande är Matilda af Hällström (Saml) och Johan Kvarnström (Sdp).
 


Thorolf Sjölund, Saml
Virva Wahlstedt, Saml

Michael Berner, Saml
Annika Warras-Stjernvall, Saml

Anna Caldén, SDP
Carita Henriksson, SDP

Anton Nilsson, Åland
Wille Valve, Åland

Liz Mattsson, Åland
Jesper Josefsson, Åland

Katarina Alanko, De Gröna
Anna Funck, Vänsterförbundet

May-Gret Axell, KD
Pia-Maria Gardberg, De Gröna

Vad har Folktinget på höstens agenda?

Christina Gestrin, folktingssekreterare

Folktingets verksamhet fick en rivstart efter sommarlovet med folktingssession och nya förtroendevalda i styrelsen och utskotten. Allt tyder på att takten fortsätter under hösten, för stora reformer rör på sig. I början av september ger Folktinget ett utlåtande om den åländska självstyrelselagen. Propositionen har beretts under många år och ser nu ut att nå målet. Tidpunkten kunde inte vara bättre vald, då Åland i år firar självstyrelsens 100 års jubileum. Det kommer Folktinget att uppmärksamma också senare i år då vi beslutat att den stora, televiserade Svenska dagen-festen ordnas i Mariehamn den 6 november 2021. Regeringens nationalspråksstrategi uppdateras som bäst och Folktinget deltar i arbetets styrgrupp, som leds av statsminister Sanna Marin. 
Läs Christina Gestrins hela kolumn
Utmaningar och möjligheter med
integration på minoritetsspråk
– erfarenheter från andra tvåspråkiga länder


Hur sköter andra tvåspråkiga länder och regioner integration av nyanlända? Vilka strategier finns det för att nyanlända ska integrera sig på det mindre talade språket? Vilka erfarenheter kunde Finland lära sig av?

Folktinget ordnar ett webbinarium om integration i två- och flerspråkiga länder torsdagen den 2.9.2021 kl. 14-15.30. Webbinariet kommer att belysa utmaningar och möjligheter med integration på minoritetsspråk och kommer att fokusera på exempel från Katalonien, Wales och Kanada. Webbinariet ordnas i samarbete med Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) och hålls på engelska. 

PROGRAM

 

14.00 Welcoming words
Chair Sandra Bergqvist, The Swedish Assembly of Finland
Chair Agustina Vilaret González, The Network to Promote Linguistic Diversity

14.15 Case Catalonia
Dr Vicent Climent, Government of Catalonia

14.30 Case Wales
Senior Lecturer Gwennan Higham, University of Swansea

14.45 Case Canada
Director General Alain Dupuis, Fédération des communautés acadiennes et francophones

15.00 Comments from Finland
Researcher Pasi Saukkonen, University of Helsinki
Ministerial Advisor Anna Bruun, the Ministry of Economic Affairs and Employment

15.10 Panel discussion

15.25 Summing up the day
Dr Claudine Brohy, Member of the Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages, Senior Lecturer at the University of Fribourg/Freiburg  

Anmäl dig här

Välkommen med på de digitala finlandssvenska integrationsdagarna 23-24.9.

Temat för årets integrationsdagar är: En hållbar integration 2030

Vi diskuterar hur vi tillsammans skapar en hållbar integration i Svenskfinland för framtiden.

Årets huvudtalare är författaren och samtalsaktivisten Navid Modiri (Sve) som föreläser under rubriken ”Hur kan vi prata om integration” och doktoranden Jasmine Kelekay ”Strukturell rasism och integration i Svenskfinland”. 

Daniel Olin fungerar som konferencier för integrationsdagarna.

Här hittar du inbjudan och programmet.

Att delta i De finlandssvenska integrationsdagarna är gratis.

Anmäl dig här
Nätmobbning bland unga – vad sedan?
Folktingets Suomiareenadiskussion gick av stapeln vid Allas Sea Pool i Helsingfors onsdagen den 14 juli kl. 17–17.45. Här kan du ta del av diskussionen i efterhand.

Hur ser nätmobbningen ut idag? Vad kan vi göra och när ska en polisanmälan lämnas in? Vilka resurser behövs för att förebygga problemet? Emma Holten berättar hur hon som 20-åring blev utsatt för hämndporr på nätet. Diskussionen inleds med hennes berättelse.  

Medverkande:
Anders Adlercreutz, ordförande för Hem och Skola i Finland, riksdagsledamot
Emma Holten, dansk-svensk aktivist, konsult
Rikard Lindroos, äldre konstapel, Västra Nylands polisinrättning
Mirjam Malik, skolkurator, Helsingfors stad  

Moderator: Jeanette Björkqvist, journalist
Vad händer i höst?

Du är varmt välkommen med på bland annat följande evenemang:
 • Folktinget ordnar i samarbete med FUEN, The Federal Union of European Nationalities, en konferens på Hanaholmen 14-15.10. Temat är minoriteterna och språkgrupperna i Norden, samt det mervärde som de utgör för de nordiska ländernas ekonomi.
 • De finlandssvenska integrationsdagarna arrangeras digitalt 23-24.9. Temat är En hållbar integration 2030.
 • Folktingets stora Svenska dagen-fest ordnas i år i Mariehamn och direktsänds även i år på Yles kanaler. Folktinget firar också i Karleby och i Åbo.
 • Svenska veckan arrangeras 1-7.11.
Följ gärna med Folktingets verksamhet på vår webbplats folktinget.fi, på Facebook och @folktinget på Instagram och Twitter!
Twitter
Facebook
folktinget.fi
Email
Dela Dela
Tweeta Tweeta
Copyright © 2021 Svenska Finlands folkting
Du får detta brev eftersom du valt att beställa det, är medlem i
Svenska Finlands folktings garanter r.f.
eller är förtroendevald i Folktinget.

Vår adress:
Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13A
00170 Finland 

Vill du ändra på hur du får e-post från Folktinget?
Du kan uppdatera dina uppgifter eller ta bort dig från listan.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
Tags: Nyheter

Liknande