Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nyttan av svenskan inom näringsliv och handel i Norden

Publicerad den:

Välkommen torsdagen den 2 december kl. 13-15 till Nordisk kulturkontakt Kajsaniemigatan 9, Helsingfors samt online.

 


Näringslivet är en sektor där det nordiska samarbetet har varit framgångsrikt under de senaste två decennierna. Trots att engelskan dominerar inom internationella bolag spelar svenskan fortfarande en viktig roll inom Finlands näringsliv och särskilt i de många företag som lever på handel och samarbete med Sverige, men även övriga Norden. Det finns ett reellt och konkret behov av goda kunskaper i svenska och kunskaper i svenska verkar också positivt på en arbetstagares karriärutveckling inom näringslivet.

Är näringslivet en av nycklarna till att få den finskspråkiga majoriteten att inse nyttan och glädjen av att kunna svenska? Är intresset för Norden avgörande för svenskans roll och betydelse i Finland?

Program:

13.00 Välkomstord
Riksdagsledamot och Folktingets vice ordförande Matilda af Hällström

13.10 Svenskans tre dimensioner för Finland
Finlands ambassadör i Sverige Maimo Henriksson.

13.25 Norden och Sverige allt viktigare för finländska företag – men få kan kommunicera på svenska?
Finsk-Svenska Handelskammarens VD Kjell Skoglund

13.40 Från enspråkigt finsk till företrädare för flerspråkighet
Ålandsbankens förmögenhetsförvaltare Maria Östergård Käld

13.55 Päivää Goddag på blåvita vingar
Skandinavienchef för Finnair Robert Lönnblad

14.10 Kunskaper i svenska ger karriärmöjligheter i Norge
Direktör Nordic Innovation Svein Berg

14.25 Paneldebatt

Frågor från publiken

15.00 Avslutning

Arrangörer: Folktinget och Norden i Fokus Finland

 

 

Tags: Nyheter

Liknande