Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ta del av Folktingets senaste nyhetsuppdatering.

Om meddelandet inte visas som det ska kan du klicka här för att öppna det i din webbläsare.

Folktingsbrev 5/2021

Folktingsbrevet är en nyhetsuppdatering från Folktinget. Brevet innehåller vad som är aktuellt på Folktinget just nu och en hälsning av ordförande Sandra Bergqvist. Hör gärna av dig med kommentarer och längst ner i brevet finns uppgifter om hur du kan avbeställa brevet, ifall du inte vill ha det.

Det här brevet innehåller:
  • Folktingsordförande Sandra Bergqvists julhälsning
  • Folktingssekreterare Christina Gestrins julhälsning
  • Rösta i välfärdsområdesvalet i januari!
  • Svenska dagen firades på Åland, förtjänstmedaljer
  • Gustav Björkstrands tal på Svenska dagen-festen i Karleby 
  • Chefdirektör Olli Rehn höll tal på Folktingets strategidagar
  • Folktinget igen en del av NPLD:s presidium
  • Uppdatering av broschyren Ge ditt barn en gåva
  • Folktinget önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Hälsning skriven av Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande

Nationalspråksstrategin och god jul!


Även i år känns det lämpligt att konstatera att det gångna året inte riktigt blev som vi tänkt oss. Coronapandemin har präglat även detta år. Även om distansmöten och hybridarrangemang redan är bekanta arrangemang, har det krävts en viss anpassningsförmåga. I många fall har det varit lättare att få arbete och fritid att gå ihop men visst är det ju fortfarande de fysiska träffarna vi saknar.

I början av december godkändes den nya nationalspråksstrategin. Det här arbetet har Folktinget förstås aktivt varit involverat i, genom styrgruppen för nationalspråksstrategin. Nationalspråkstrategin består av tre huvudriktningar: rätten till service på det egna språket, tryggandet av nationalspråkens ställning samt en levande tvåspråkighet. Även om en strategi kan uppfattas som något byråkratiskt upplever jag att just nationalspråksstrategin är något vi alla kan jobba med och tillämpa i vår vardag. Vad betyder en levande tvåspråkighet för dig? Vad gör du för att stärka svenskans ställning i din vardag? Vi vet alla att service på svenska och överlag kommunikation på svenska är något som ofta glöms bort. Frågar vi efter det kanske det går att ordna men det är sällan som service på svenska är en självklar sak. 

Under mina juluppköp har jag märkt att det är väldigt svårt att hitta paketkort på svenska. Julkort går det ändå att hitta men paketkorten får man söka efter. Det här är ju inte ett stort problem i sig, men har ett desto större symbolvärde. Problemet ligger knappast i att det inte finns svenska paketkort att beställa in till butikerna utan svenskan har helt enkelt inte beaktats. Det här allas våra insatser behövs för en levande tvåspråkighet – genom att ständigt uppmärksamma svenskans betydelse och påminna allmänheten om det svenska. 

Så småningom börjar det här årets arbete vara undanstökat och julhelgen närmar sig. Jag hoppas Ni alla finner tid för att varva ned och umgås med nära och kära. Det tror jag vi alla behöver i dessa tider. 

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Sandra Bergqvist

En höst som sjudit av aktivitet


Många brukar säga att november är en tung och mörk månad men på Folktinget är den en av årets höjdpunkter. Folktinget koordinerade som vanligt programmet under Svenska veckan med svenskspråkiga kulturevenemang runt om i landet. Veckan, som infaller i början av november, kulminerade i festligheterna under svenska dagen den 6 november. I år ordnades huvudfesten på Åland, för att uppmärksamma den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum. Tillsammans med  Parad Media och Svenska Yle arrangerade Folktinget en stor fest på Alandica kultur och kongress i Mariehamn som direktsändes i TV och sågs av över 45 000 tittare. Under eftermiddagen ordnade vi också ett seminarium på Mariehamns bibliotek om hur Åland kan stödja det svenska språket i Finland.

I slutet av november kunde vi äntligen förverkliga en storträff för Folktingets förtroendevalda. På grund av coronapandemin har Folktinget inte sammankommit till fysiska sessioner och möten sedan våren 2019, så det var på tiden att få träffa både gamla och nya förtroendevalda. Under de inspirerande dagarna i Åbo arbetade vi med en framtidsstrategi för Folktinget. Strategidagarna inleddes med ett uppskattat tal av Finlands banks chef Olli Rehn. 

Målsättningen är att ta fram en framtidsstrategi som på bästa sätt möjliggör för Folktinget att genomföra sitt uppdrag år 2030. I lagen om Folktinget står det att Folktingets uppgift är främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter samt att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden och för att främja svenska språkets ställning i Finland. Vidare står det att Folktinget särskilt ska bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter. För att fullfölja sitt uppdrag gör Folktinget framställningar, ger utlåtanden samt bedriver information och upplysning.  
Statsrådet antog en förnyad nationalspråksstrategi den 2 december. Folktinget har deltagit i beredningen av nationalspråksstrategin. Många viktiga initiativ ingår i den, såsom befrämjande av svenskspråkiga och tvåspråkiga integrationsstigar, åtgärder för att luckra upp de stränga språkkraven i finska som ställs på svenskspråkiga inom statsförvaltningen och åtgärder för att utreda utbudet av svenskspråkig arbetskraft.

Vi är också glada över att statsrådet uppmanar de tvåspråkiga välfärdsområdena att använda det stödmaterial för planeringen av den svenskspråkiga social- och hälsovården, som Folktinget och Kommunförbundets svenska enhet tillsammans har utarbetat. 

Under hösten ordnade och deltog Folktinget i flera internationella och nordiska evenemang. I september ordnade vi ett webbinarium om integration på minoritetsspråk, i oktober var vi medarrangör i ett seminarium om Nordens språkliga mångfald. I november deltog Folktinget i en internationell konferens om språkbad, integration och språklig mångfald i Europa och i början av december ordnade Folktinget tillsammans med Norden i Fokus Finland ett seminarium om nyttan av svenskan inom näringslivet och handeln i Norden. Folktinget anser att det är viktigt att både sprida kunskap om språkliga minoriteter och mindre talade språk i Europa och Norden och att utbyta erfarenheter om både lyckade och misslyckade exempel. 

Innan vi avslutar detta år publicerar vi en valvideo både här nedan och förstås även på Folktingets sociala mediekanaler med ett otroligt viktigt budskap. Folktinget påminner om att välfärdsområdesvalet, som ordnas söndagen den 23 januari 2022 i hela landet förutom i Helsingfors och på Åland, är oerhört viktigt med tanke på framtiden för den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen. Därför är vår uppmaning till alla röstberättigade att rösta i valet och att välja en kandidat som lovar  att arbeta för den svenskspråkiga servicen i de kommande välfärdsområdena. 

Jag vill tacka alla förtroendevalda, samarbetspartner och Folktingets personal för ett fint samarbete under det gångna året och önskar er alla en skön julhelg och ett gott nytt år!

Christina Gestrin
Folktingssekreterare
 
Till Nationalspråksstrategin 2021

RÖSTA!

Finlands första välfärdsområdesval förrättas söndagen den 23 januari 2022. Det är första gången i historien som finländarna ska rösta i ett skilt val om social- och hälsovården. Då väljs de ledamöter som kommer att besluta om hur din vård ser ut i framtiden. Här kan du läsa om vad valet innebär och varför det är viktigt att rösta!

Vi har samlat information om välfärdsområdesvalet – vad är det och varför berör det just dig?

 
Läs mer här
Folktinget firade igen Svenska veckan och Svenska dagen stort. I samband med Svenska dagen delade Folktinget ut 11 förtjänstmedaljer. Läs mer om medaljerna här.

Den tv-sända festen genomfördes med pompa och ståt i Mariehamn. Du kan se sändningen via Yle Arenan 

Produktionen gjordes i samarbete med Parad, Alandica Kultur och Kongress, Svenska Yle och Åland 100. Festen förverkligas med understöd av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.
Se foton från Folktingets fester
Professor Gustav Björkstrand höll festtalet på Folktingets svenskadagenfest i Karleby:
 

Har det svenska språket en framtid i Finland?


Frågan jag ställer kan förefalla onödig och till och med provokativ, i synnerhet på Svenska dagen. Självfallet finns det bara ett svar som en svenskspråkig i Finland kan ge. Svaret lyder: Naturligtvis har det svenska språket en framtid. Och så pekar vi peka på språkets garanterade ställning i grundlagen, de svenska fondernas relativt stora förmögenhet, det svenska utbildningsväsendet från förskola till universitet, det breda svenska medieutbudet med radio, TV och en omfattande men kanske numera något hotad svensk tidningspress. Vi kan därtill nämna det livliga föreningslivet, det rika kulturutbudet med teatrar, film, museer, litteratur, bibliotek och bildkonst. Och vi kan slå fast att få minoriteter om ens några i världen har det lika väl förspänt som vi svenskspråkiga i Finland.

Men om vi lägger ett historiskt perspektiv på frågan blir den inte lika lätt att besvara.
Läs hela talet här
Chefdirektör Olli Rehn vid Finlands bank höll ett inspirerande tal på Folktingets strategidagar i Åbo i november. 
”I dessa tider är det svårt att inte betona vikten av tvåspråkighet. I takt med att globaliseringen hamnar i baksätet betonas betydelsen av våra närmaste grannar och därmed det svenska språket. Språklig rikedom för också med sig andlig rikedom och öppenhet. Detta fungerar i sin tur kanske som en motvikt till det ensidiga tänkandet som tyvärr ofta förekommer i samtida politik. Vi behöver en sådan motvikt.”
 
Läs Olli Rehns tal

Anna Jungner-Nordgren ny vice ordförande för NPLD


Folktingets sakkunniga i nordiska och internationella frågor, Anna Jungner-Nordgren, valdes i november till vice ordförande för NPLD, European Network to Promote Linguistic Diversity. 

NPLD fokuserar främst på hur man kan främja språk så att både antalet och andelen som talar minoritetsspråket ökar. Folktinget var en av de grundande medlemmarna av NPLD-nätverket. Folktinget har varit väldigt aktiva inom nätverket och bland annat var Folktinget den organisation som initierade och drev igenom den europeiska vägkartan för språkstrategier (European Roadmap for Linguistic Diversity) som överlämnades till EU-kommissionären Tibor Navracics år 2015. Arbetet med vägkartan var ett samarbete mellan NPLD och EU-parlamentets Intergrupp för nationalla minoriteter, men arbetet leddes av Folktinget. Målet med vägkartan var att skissa fram en vision för språklig mångfald i EU och erbjuda en plan för hur språken i Europa kan bibehållas och främjas.

Ge ditt barn en gåva!


Världen är full av språk och språkkunskaper öppnar många dörrar. Folktinget, Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund har tagit fram en ny version av broschyren Ge ditt barn en gåva, som riktar sig till tvåspråkiga familjer. Vi vill med den här broschyren väcka tankar och ge föräldrarna redskap och mod så att de kan ge sitt barn två språk redan från början. Den svenska bildningsstigen med småbarnspedagogik och skola på svenska är en gåva föräldrarna kan ge sitt barn, oberoende av hemspråk.
 
Broschyren lanseras i Helsingfors onsdagen den 2 februari. Vi bjuder på frukost, spännande intervjuer och trevlig samvaro! Medverkar gör bl.a. journalist Janne Grönroos, Folktingets ordförande Sandra Bergqvist och kommundirektör Raine Katajamäki. Sätt i 2.2.2022 kl. 8.30-10 i kalendern redan nu!
Anmäl dig här


Folktinget önskar dig en riktigt fin julhelg och
ett gott nytt år!

En inbetalning har gjorts till
förmån för Rädda barnen.
Följ gärna med Folktingets verksamhet på vår webbplats folktinget.fi, på Facebook och @folktinget på Instagram och Twitter!
Twitter
Facebook
folktinget.fi
Email
Dela Dela
Tweeta Tweeta
Copyright © 2021 Svenska Finlands folkting
Du får detta brev eftersom du valt att beställa det, är medlem i
Svenska Finlands folktings garanter r.f.
eller är förtroendevald i Folktinget.

Vår adress:
Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13A
00170 Finland 

Vill du ändra på hur du får e-post från Folktinget?
Du kan uppdatera dina uppgifter eller ta bort dig från listan.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
Tags: Nyheter

Liknande