Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Bra gjort-märke till Frukt- och bärodlarnas förbund

Publicerad den:

Med Bra gjort-stämpeln vill Folktinget visa sin uppskattning för att någon på ett positivt sätt verkar för det svenska i Finland. I första hand ger vi stämpeln till någon som verkar mest på finska.

Folktinget kontaktades i december om bristen på information på svenska om tillåtna växtskyddsmedel. Vi kontaktade bland andra Frukt- och bärodlarnas förbund Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto som upprätthåller tidningen Puutarha ja kauppa. Informationen i sin helhet brukar publiceras på finska i tidningen. Trots att Frukt- och bärodlarnas förbund enligt språklagen inte är skyldiga att erbjuda informationen lovade de att i framtiden också se till att informationen om växtskyddsmedel ges på svenska. Bra gjort, Folktinget tackar!

Här finns alla som uppmärksammats

Liknande