Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Material från utbildningstillfälle 23.3.2022

Publicerad den:

Folktinget och Kommunförbundet ordnade det digitala utbildningstillfället “Hur organisera servicen på svenska i de tvåspråkiga välfärdsområdena” den 23.3.2022

Dessa presentationer hölls på utbildningstillfället:

Planeringen av den svenskspråkiga
verksamheten i de tvåspråkiga
välfärdsområdena

Folktingssekreterare Christina Gestrin

Viktiga frågor att bevaka ur språklig synvinkel
Specialsakkunnig Christine Kotzev, Folktinget

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde
Wiveka Kauppila, Egentliga Finlands välfärdsområde

Västra Nyland specialuppdrag att stödja
utvecklandet av de svenskspråkiga social
och hälsovårdstjänsterna

Kia Leidenius, Västra Nylands välfärdsområde

Tags: Nyheter

Liknande