Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget vill se att svenskans ställning stärks under nästa regeringsperiod

Publicerad den:

Folktinget har lagt upp 19 mål inför regeringsförhandlingarna 2023 för att stärka det svenska språket under den kommande regeringsperioden.

Inför de kommande regeringsförhandlingarna föreslår Folktinget att nationalspråksstrategins målsättningar och åtgärder implementeras och förverkligas samt att lagstiftningen om språkkunskaper som krävs av offentligt anställda med krav på högskoleexamen ses över så att båda nationalspråken behandlas jämlikt.

– På ett väldigt praktiskt plan föreslår Folktinget att språkförståelsen och delaktigheten förstärks genom att finsk-svensk och svensk-finsk simultantolkning tas i bruk i riksdagens plenum och även i andra demokratiskt valda organ i de fall då mötena inte i praktiken är tvåspråkiga, säger folktingsordförande Sandra Bergqvist.

Inom undervisningen vill Folktinget se en förstärkning av skolsvenskan.

– Det vore ytterst viktigt att det andra inhemska språket återinförs som ett obligatoriskt ämne i studentexamen, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Folktingets uppdrag är att bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter. I Folktingets mål för regeringsprogrammet finns också åtgärder som riktar sig till domstolsväsendet och ministerierna.

– Det behövs en starkare nationell bevakning vid social- och hälsovårdsministeriet av att språkliga rättigheter tryggas. Vi föreslår att det inrättas en enhet vid ministeriet som ansvarar för styrningen, planeringen och uppföljningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i syfte att säkerställa att de språkliga rättigheterna tillgodoses, säger folktingssekreterare Christina Gestrin

Folktinget föreslår också att Domstolsverket inrättar en tjänst som språksakkunnig med särskilt ansvar att följa med och aktivt främja tillgodoseendet av språkliga rättigheter inom rättsväsendet.

– Utredningar har visat att rättsväsendet inte i detta nu alltid klarar av att erbjuda de tjänster som lagen garanterar svenskspråkiga finländare. För att stärka tvåspråkigheten vid tingsrätterna krävs en tydligare språkplanering. Genom att inrätta en tjänst för språkplanering vid Domstolsverket får frågan en synlighet och tyngd som förbättrar språksituationen, slår Folktingets ordförande Sandra Bergqvist fast.

Läs mer om målen: Folktingets mål inför regeringsprogrammet 2023

Läs mera om bakgrunden till målen: Bakgrundsinformation

Tags: Nyheter

Liknande