Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nödtjänsterna på svenska måste garanteras

Publicerad den:

Folktinget har på begäran av Inrikesministeriet gett ett utlåtande om förslaget till lag om nödcentralsverksamheten. Folktinget konstaterar bl.a. att det saknas en bedöming av språkliga konsekvenser och att detta är inte är acceptabelt utan bör kompletteras.

Inrikesministeriet omorganiserar nödcentralsverksamheten i landet. Folktinget har i ett utlåtande till ministeriet konstaterat att nödcentralsväsendets service på svenska måste säkerställas i samband med strukturreformen.

Inrikesministeriet föreslår att de nuvarande 15 nödcentralskretsarna i landet slopas före år 2015. Ministeriet föreslår att nödcentralsväsendets ämbetsområde bildas av hela Fastlandsfinland, som indelas i verksamhetsområden. Detta leder i så fall till att antalet nödcentraler minskas radikalt. Ministeriet har inte bedömt de språkliga konsekvenserna av reformen. Redan i nuläget fungerar nödcentralernas service på svenska bristfälligt i stora delar av landet.

Folktinget konstaterar att ingen förvaltningsmodell säkerställer tillgången till nödcentralstjänster på svenska, om det inte finns tillräckligt med svenskkunniga operatörer vid nödcentralerna. Nödcentralerna bör finnas på tvåspråkiga områden för att rekryteringen av svenskkunniga operatörer ska lyckas. Också utbildningen för operatörer bör ordnas inom Svenskfinland.

Folktinget förutsätter att ministeriet förbättrar tillgången till nödcentralstjänster på svenska. Österbottens nödcentral är i nuläget den enda nödcentral i landet som har välfungerande service på både finska och svenska. I övriga landet råder det en brist på svenskkunniga operatörer.

Folktinget konstaterar att det inte är acceptabelt att en strukturreform av en så central betydelse för befolkningens grundläggande språkliga rättigheter och behov av nödcentralstjänster saknar en språklig konsekvensbedömning. Folktinget yrkar därför på att ministeriet bedömer de språkliga konsekvenserna av reformen innan lagförslaget lämnas till riksdagen.

Folktingets utlåtande finns i sin helhet på www.folktinget.fi

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
Sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, tfn 050-522 9763
 

Liknande