Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skolan ska lära oss kommunicera på svenska och finska

Publicerad den:

Folktingets utbildningsutskott konstaterar att det råder en allvarlig diskrepans mellan grundlagens och språklagens teoretiska målsättningar om nationell fungerande tvåspråkighet och den praktiska språkservice som de facto erbjuds.

I ett land med två nationalspråk ska det vara självklart att alla elever under sin skoltid har rätt att både få undervisning i och lära sig dessa språk. Språkundervisningen ska utvecklas med betoning på praktiska kunskaper. Undervisningen i nationalspråken bör tidigareläggas och antalet undervisningstimmar utökas. Redan i daghemmen ska barnen ha rätt till språkduschar på det andra inhemska språket.

Inom yrkesutbildningen är det särskilt viktigt att större uppmärksamhet än hittills fästs vid språkundervisningen i nationalspråken, speciellt inom utbildningen för servicebranschens yrken. Detta gäller såväl antal studieveckor, läromedel och undervisningsmetoder. Den språkliga kompetensen bör uppmärksammas då examensgrunderna förnyas.

För mera information:
Utbildningsutskottets ordförande Märta-Lisa Westman, tfn 050-5604883
 

Liknande