Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Varningsmeddelanden på svenska tryggas i hela landet

Publicerad den:

Riksdagens förvaltningsutskott har hört Folktinget om ett förslag till lag om varningsmeddelanden. Folktinget välkomnar lagförslaget, eftersom det preciserar hur de språkliga rättigheterna ska beaktas i informationen från myndigheterna.

– De synpunkter som Folktinget har gett under beredningsprocessen har beaktats på ett ypperligt sätt, och lagförslaget utgör en utmärkt grund för myndigheternas skyldighet att trygga befolkningens rätt till varningsmeddelanden på båda nationalspråken, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Lagförslaget innehåller flera bestämmelser som föreskriver om användningen av nationalspråken finska och svenska.

– Det är viktigt att myndigheternas ansvar för översättningarna av varningsmeddelanden preciseras i lagen om varningsmeddelanden. Nödcentralsverket bör till följd av det här ha en tillräcklig beredskap för egen del, så att man kan ta emot och översätta varningsmeddelanden till det andra nationalspråket vid alla tider på dygnet, säger Österlund.

– Varningsmeddelandena ska enligt förslaget förmedlas omedelbart och i samma form på både finska och svenska över hela landet. Det här tryggar den finsk- och svenskspråkiga befolkningens grundläggande språkliga rättigheter enligt lika grunder.

Folktinget har kontaktat myndigheterna flera gånger under de senaste åren på grund av att de inte har gett nödmeddelanden på svenska. Också Europarådets expertkommitté har nyligen upprepat sin kritik mot Finlands regering i fråga om tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Kritiken handlar om att nödcentralerna inte klarar av att tillgodose den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.

Folktingets utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott finns i sin helhet på www.folktinget.fi 

För mera information:
Folktingssekretare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande