Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande: Folktinget förutsätter flera timmar svenskundervisning i åk 7–9

Publicerad den:

Folktinget har gett utlåtande gällande timfördelningen i B1-språket i den grundläggande utbildningen. Med B1-språket avses grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska).

Folktinget konstaterar att det är viktigt att studierna i B1-språket inleds så tidigt som möjligt, senast i årskurs 6. Förslaget att öka undervisningen i B1-språket (svenska) med en årsveckotimme som riktas till årskurserna 7–9 anser Folktinget vara en åtgärd i rätt riktning. Folktinget förutsätter ändå att timfördelningen utökas med två årsveckotimmar i stället för en årsveckotimme för årskurserna 7–9 för att förhindra risken för en avbruten språkstig i årskurserna 7–9.

I nationalspråksstrategin, som antogs av Statsrådet år 2021, betonas vikten av att barn och ungdomar inte ska utestängas från möjligheten att lära sig de båda nationalspråken, finska och svenska.

”Goda kunskaper i det andra inhemska språket bidrar till att skapa ett positivt språkklimat. Grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska) lägger grunden för den finskspråkiga befolkningens svenskkunskaper”, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Hösten 2016 tidigarelades svenskundervisningen i B1-svenska så att två årsveckotimmar flyttades från årskurserna 7–9 till årskurs 6. Tidigareläggningen av svenskundervisningen var i sig en bra sak, men eftersom årsveckotimmarna i svenska inte utökades i timfördelningen blev undervisningstimmarna i åk 7–9 för få.

”Det är viktigt att årsveckotimmarna i svenska för åk 7–9 ökar. I värsta fall ges just nu ingen undervisning i svenska överhuvudtaget i årskurs 9. Följden blir en avbruten språkstig och studiemotivationen tryter”, säger Folktingssekreterare Christina Gestrin.

Liknande